USN-studenter i pilotprosjekt om seksuelle overgrep

ndreas Ek Pedersen, Mari Telise Nilsen, Ida Groven og Linn-Cecilie Solberg sitter inne på et av campus Drammens grupperom og diskuterer innholdet i den digitale kunnskapsreisen. foto.
Kunsskapsreisefølge: GLU-studentene ved campus Drammen er blant de første som får gå igjennom det som kan bli en ny undervisningsmetode ved USN. Foto: Stian Kristoffer Sande.

USN samarbeider med anerkjent filmregissør om en digital kunnskapsreise, som skal forbedre lærerstudentenes undervisning og kunnskap om vold og seksuelle overgrep.


Grunnskolelærer 5-10-studentene Andreas Ek Pedersen, Mari Telise Nilsen, Ida Groven og Linn-Cecilie Solberg sitter inne på et av campus Drammens grupperom og diskuterer innholdet i den digitale kunnskapsreisen de nylig har gjennomført. 

Reisen har foregått på en nettside, som bestående av tekst, videoklipp, innebygde lenker til aktuell litteratur samt refleksjonsoppgaver, har presentert for dem en sann fortelling om ei jente som har blitt utsatt for seksuelle overgrep.

– Dette er ikke et tema jeg har gledet meg til å høre om, men fordi at det er så viktig er jeg veldig opptatt av å lære om det, sier Nilsen.

– Å høre slike historier fra ekte mennesker, og å se følelser og kroppsspråk, det gjorde at jeg engasjerte meg mer i stoffet enn hva jeg vanligvis gjør når jeg leser fagbøker.

Andreas Ek Pedersen, Mari Telise Nilsen, Ida Groven og Linn Cecilie Solberg sitter inne på et av campus Drammens grupperom og diskuterer innholdet i den digitale kunnskapsreisen. foto.

LES OGSÅ: Visste du at USN har en av landets største lærerutdanninger?

– Enklere å memorere

GLU-studentene er utvalgt til å være med i et pilotprosjekt som tester ut en ny måte å undervise lærerstudenter om seksuelle overgrep. Kunnskapsreisen, som presentasjonen kalles, er en digital og flermedial fremstilling av faginnholdet.

– Tema fikk et ansikt gjennom hun som hadde opplevd overgrep. Og jeg merket at det var enklere å memorere pensum når det ble brukt i sammenheng med eksempler fra virkeligheten.

At studentene skulle foreta kunnskapsreisen i forkant av undervisningstimene, synes Groven er en fordel. 

– Istedenfor at vi har en forelesing om det, eller gjennomgår reisen i timen, kan vi isteden bruke tiden til å diskutere oppgavene med hverandre. Da fester innholdet seg gjerne bedre til hukommelsen.

Solberg legger til:

– Jeg har ikke noe problem med å snakke om tema blant medstudenter, og det tror jeg gjelder for de fleste av oss. Men å snakke om seksuelle overgrep med barn i en klasse kan nok være ganske utfordrende. Derfor tror jeg det er smart at vi bruker tiden sammen i undervisningen til å snakke sammen om tematikken og løse oppgaver. Det kan forberede oss bedre på å møte en slik problematikk i arbeidslivet.

Forelesing om kunnskapsreisen med Runi Børresen Tone Grøttjord-Glenne og Kari Hernæs Nordberg. foto

LES OGSÅ: Møt USN-professoren som brevvekslet med pedofile

Skal bryte ned tabuer

Underveis i den digitale kunnskapsreisen får studentene se flere klipp fra filmen «Emilie», som kommer på kino høsten 2019.

– Emilies barndom var fylt med frykt og seksuelt misbruk, sier Tone Grøttjord-Glenne, som har regissert filmen om den 18 år gamle jenta.

– I ungdommen ble hun flyttet fra hjem til hjem under barnevernsmyndighetens oppsyn. Filmen gir et innblikk i hvordan det er å legge planer for fremtiden når man har så mange smertefulle opplevelser bak seg. 

Grøttjord-Glennes formål med dokumetarfilmen er å bryte ned tabuer om seksuelle overgrep. Hun har derfor lenge ønsket at materialet skal benyttes i sammenheng med utdanning.

– Det finnes dessverre ikke noen god måte å inkludere film i undervisning på i dag, noe jeg synes er synd. Film kan i de fleste tilfeller berøre og skape empati og engasjement, så jeg mener det er et viktig supplement til fagbøker og andre tradisjonelle virkemidler. Derfor tok jeg kontakt med førstelektor Runi Børresen, for å snakke med henne om hvordan filmen kunne bli brukt som en del av pensum. Etter hvert dukket ideen om kunnskapsreisen opp.

Tone Grøttjord-Glenne kunnskapsreise usn. foto.

LES OGSÅ: Ved USN kan du ta videreutdanningen Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv 

Følger opp forskrifter

Den digitale kunnskapsreisen er siden blitt utarbeidet av produksjonsselskapet Sant & Usant i samarbeid med Runi Børresen og førsteamanuensis Kari Hernæs Nordberg. Pilotprosjektet skal følge opp de nyeste forskriftene om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen.

Forskriftene sier blant annet at studenter skal lære å identifisere tegn som kan tyde på at barn utsettes for seksuelle overgrep. Videre skal lærerstudentene også vite hvordan de iverksetter nødvendige tiltak for disse barna.

– Vi skal undersøke om den digitale kunnskapsreisen gir studentene et bedre utgangspunkt for å ta til seg denne kunnskapen, sier Børresen, som er prosjektkoordinator for kunnskapsreisen.

– Det er en sterk historie som fortelles gjennom filmen, så vi er spente på hvordan studentene opplever det å lære gjennom en ekte fortelling. 

Nordberg, som leder delen av prosjektet som involverer GLU-studentene, sier dette er en særlig hensiktsmessig undervisningsform når tema er seksuelle overgrep. 

– Lærerstudentene kan her få erfaring med å snakke sammen om et tabubelagt tema. Som kommende lærer er det viktig å ha reflektert rundt hvordan du kan snakke om vold og seksuelle overgrep, og hvem du kan kontakte og søke råd fra dersom du er bekymret for et barn.

Runi Børresen kunnskapsreisen. foto.

LES OGSÅ: Runi Børresens forskningsarbeid på spiseforstyrrelser ble i fjor kåret som et av de viktiste bidragene på feltet.  

Mål om å nå ut nasjonalt

I tillegg til GLU-studentene skal et utvalg praksislærere både på barne- og ungdomstrinnet samt studenter på videreutdanningen Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv prøve ut kunnskapsreisen. Etter fullført undervisning skal samtlige gi tilbakemeldinger på hvordan de opplevde opplegget. 

– Basert på studentenes innspill og våre erfaringer med å utarbeide opplegget, skriver vi en rapport til Sant & Usant slik at kunnskapsreisen kan utvikles videre, forteller Nordberg.

Til tross for at de ser flere forbedringspotensialer med dagens versjon, har prosjektgruppen stor tro på at kunnskapreisen kan bli et vellykket produkt.

– Metodeutviklingen og fagstoffet er kunnskapsbasert, sier Børresen. 

– Målet er at kunnskapsreisen skal kunne tas i bruk over hele landet, for lærerstudenter og allerede etablerte lærere. Og kanskje vil andre land være med på reisen, eller lage sin egen reise.

LES OGSÅ: Møt lærerestudenter i praksis (YouTube)

Kunnskapsreise 

(educational storytelling)

  • Sant & Usant har i samarbeid med USN i tillegg til andre samarbeidspartnere - Unicef, Statens Barnehus i Oslo, Fritt Ord og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging utarbeidet en kunnskapsreise rettet mot lærerstudenter og lærere om seksuelle overgrep. Gjennom tekst, video og lyd møter studentene svært erfarne fagpersoner og forskere innen feltet som kommer med råd og anbefalinger.
     
  • Underveis skal studentene svare på ulike diskusjons- og refleksjonsoppgaver, og de får lenker til ressurser og anbefalt litteratur. 
     
  • Målet med kunnskapsreisen er at det skal bidra til å gi lærerstudentene og lærerne kunnskap om vold og seksuelle overgrep, rolleforståelse, samt handlingskompetanse i møtet med barn og unge som vekker bekymring og/eller har vært utsatt for vold og overgrep.
     
  • Kunnskapsreisen har også fokus på hvor viktig god seksualitetsundervisning er og hvor viktig det er at lærere kan snakke om sex på en god måte.