USN-studenter med på å utvikle ny app

De fire USN-studentene som er med å designe og utvikle appen.
Benjamin Kløn Askedalen (20) (til venstre), Malin Persson (27), Hilde Iren Breivik (24) og Johan Günther Krogevoll (24) er med på å designe og utvikle en ny app som skal hjelpe unge voksne ut i jobb eller utdanning.

USN-studenter er med på å utvikle en ny mobilapplikasjon som skal hjelpe unge voksne inn i jobb og utdanning.


Til sammen fire studenter fra Visuell kommunikasjon og IT og informasjonssystemer ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er ansatt som forskningsassistenter i et større EU-prosjekt, som har et budsjett på over tre millioner kroner.

Her er de med på å designe og utvikle en ny app som skal bidra til å få unge voksne ut i jobb eller utdanning.

– Unge voksne som ikke er i arbeid eller utdanning er valgt som målgruppe. Ved hjelp av denne nye appen skal de stimuleres inn i utdanning og/eller arbeid, forklarer Malin Persson (27) og Hilde Iren Breivik (24).

Nærbilde av en mobil som viser applpikasjonen.

De er ferdig utdannet grafisk designere ved USN og skal sammen med nåværende IT-studenter Benjamin Kløn Askedalen (20) og Johan Günther Krogevoll (24) være med på å designe og utvikle mobilapplikasjonen.

– I dette prosjektet er vi utviklere og samarbeider med designerne. Det har vært spennende å være med å på et prosjekt som skal brukes i virkeligheten, og vi har lært mye mer om apputvikling, sier Benjamin og Johan. 

LES OGSÅ: Nytt tilbud til studentgründere

Verktøy for museer

Prosjektet kalt «Heritage Training for Young Adults» handler om å finne nye metoder for inkludering og jobbtrening ved museer og andre kulturarvinstitusjoner for brukergrupper som vanligvis ikke besøker dem.

– Appen skal være et verktøy for blant andre museer hvor de kan legge ut ledige jobber av stort og smått som målgruppen kan søke, eller opplevelser og arrangementer som målgruppen ønsker å besøke og lære noe av, forteller Malin.

– Vi som har gått visuell kommunikasjon har i prosjektet lært mye om interaksjonsdesign og tjenestedesign. Vi fordypet oss i de to emnene i bacheloroppgaven vår, som Nathalie Bjerke også var med på, forteller Hilde Iren.

Wanda Grimsgaaard og Lasse Sonne

USN representerer Norge i EU-prosjektet, som også har med partnere fra Bulgaria, Italia og Sverige. Nylig var en gruppe unge italienere fra samarbeidsuniversitetet på besøk ved campus Vestfold for å prøve ut en prototype av appen.  

– Det overordnede målet med prosjektet er å bidra til at kulturarvinstitusjoner spiller en mer aktiv rolle i samfunnet gjennom å inkludere nye brukergrupper for arbeid og utdanning, sier førsteamanuensis Lasse Sonne ved USN Handelshøyskolen.

Han er prosjektleder for USNs rolle i prosjektet, som legger vekt på to kompetanseområder.

– Det ene er entreprenørskapskompetanse med evner til å agere proaktivt og det andre området handler om digital kompetanseutvikling. Begge er representert i mobilapplikasjonen som våre forskningsassistenter arbeider med, forklarer Sonne.

LES OGSÅ: Har tatt Erasmus pluss-master

Studenter tungt involvert

Med prosjektet bidrar USN til EUs policymål om inkluderende vekst. Studenter er tungt involvert, og ved USN har prosjektet generert seks bacheloroppgaver og fire masteroppgaver.

– Hos oss er prosjektet lagt opp som et samarbeid mellom historie, visuell kommunikasjon og IT, hvor førsteamanuensis Marius Rohde Johannessen fra Handelshøyskolen har bidratt, sier professor i visuell kommunikasjon Wanda Grimsgaard.

To studenter ved tverrfaglig master i samfunnsvitenskap har jobbet som forskningsassistenter og utviklet en målgruppeanalyse til å forstå hvem som er de unge voksne i Europa som ikke er i jobb eller utdanning.

– Prosjektet svarer på flere av USNs mål som tverrfaglig samarbeid, involvering av flere campus, det vil si Drammen og Vestfold, involvering av studenter i forskningsprosjekter, forskningsbasert utdanning og internasjonalisering, sier Grimsgaard.

USN-studentene som er med å utvikle appen står rundt bordet og hjelper de unge italienerne som er prøvekaniner.

I juli deltar de fire USN-studentene, sammen med Sonne og Grimsgaard, på en konferanse hos deltagermuseet i Livorno i Italia, hvor appen skal presenteres. Hele prosjektet avsluttes i september i år.

– For målgruppen kan mobilapplikasjonen bety en ny arbeidsplass, et læringssted og opplevelsessted. For USN er det viktig, lærerikt og gøy å være med på slike store prosjekter hvor vi jobber på tvers av studier og involverer både fagmiljø, studenter og forskning, sier Grimsgaard.

LES OGSÅ: USN med et av landets største solcelletak 

Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Norske aktører kan delta i prosjekter på alle disse feltene i programperioden fra 2014 til 2020.

Erasmus+ samler EUs tidligere programmer for utdanning og ungdom i ett program, og bygger på prioriteringene i EUs strategi for vekst og sysselsetting, Europa 2020.

Kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og kobling mellom utdanning og arbeidsliv er sentrale prioriteringer.

Heritage Training for Young Adults

Heritage Training for Young Adults (HETYA) er et Erasmus-prosjekt som handler om å utvikle nye metoder for bruk av kulturarv.

Målgruppen er unge voksne som ikke har en jobb og ikke lengre er i utdanning.

Nåværende og tidligere studenter ved Universitet i Sørøst-Norge deltar i prosjektet.

De utvikler en mobilapplikasjon som en ny metode for inkludering og som skal bidra til å få unge voksne inn i jobb og/eller utdanning.

Partnerne i prosjektet er Universitetet i Sørøst-Norge, Universitet i Firenze (Italia), fylkeskommunen i Livorno (Italia), Museum of Natural History of the Mediterranean i Livorno, Bulgaria Economic Forum og Jamtli – Jämtlands regionale museum (Sverige).