USNs flyktning-guide

Refugee guide - bilde

Flyktning-guide, bokinnsamling og hjelp til å komme inn i norsk akademia er blant våre tiltak for å bidra til integreringen av flyktninger til Norge.


Tekst: Knut Jul Meland

– Vi ønsker å aktivt vise vår solidaritet og samtidig gi tydelig beskjed om at flyktningene som kommer til Norge er velkomne, og at de skal få gode muligheter til å delta i det norske samfunnet. Tilgang til høyere utdanning for dem som ønsker det, er et godt virkemiddel til beste for den enkelte og det samfunnet de har flyktet til, sier rektor Petter Aasen ved HSN.

For å bistå til at kvalifiserte flyktninger kommer inn i relevante utdanningsløp har høyskolen blant annet produsert en elektronisk flyktning-guide: «Refugee Guide to Higher Education in Norway».


– Målsettingen med guiden er å samle og gjøre tilgjengelig informasjon som er til hjelp for flyktninger og asylsøkere som planlegger å gjennomføre høyere utdanning her til lands, sier seniorrådgiver Maija Heinilä, som også er tilgjengelig for de berørte når det gjelder rådføring og konsultasjon.

Her finner du HSNs Refugee guide

Hør Anne Fængsrud fra studieavdelingen fortelle om HSNs arbeid mot flyktninger og asylsøkere i NRK Vestfold.