USNs første dobbeltgrad kan være på plass i 2020

Anne Bang Lyngdal og Karen Stendal fra USN og Margaret L. Williams fra Texas Tech University på campus Ringerike
Dekanbesøk: Margaret L. Williams (foran), dekan for Rawls College of Business ved Texas Tech University var på besøk hos USN i forrige uke, der hun bl.a. underskrev intensjonsavtalen om den nye dobbeltgraden. Her sammen med Karen Stendal (midten) og Anne Bang Lyngdal. (Foto: Stian Kristoffer Sande).

Et samarbeid mellom USN og Texas Tech University skal gi studenter muligheten til å oppnå to ulike mastergrader på kun fem semester.


– Vi jobber nå for å få på plass et studium som vil gi våre MSc of Managment Information Systems-studenter og MBA-studenter ved Texas Tech University (TTU) muligheten til å oppnå en MSc- og en MBA-grad på bare fem semester, sier Karen Stendal, førsteamanuensis ved Institutt for økonomi, markedsføring og jus.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) jobber sammen med amerikanske TTU om opprettelsen av programmet, og begge partene har signert en felles intensjonsavtale om samarbeidet.

– Programmet vil bli et meget gunstig tilbud for studenter som skal ut i et tøft arbeidsmarked. To mastergrader bruker man ordinært åtte semester på å oppnå, så her sparer studentene seg både for tid og penger.

Bjørn Ove Grønseth, Anne Bang Lyngdal, Karen Stendal og Therese Dille ved USN og Margaret L. Williams ved TTU signerer dobbeltgrad-avtale på campus Ringerike. foto.

LES OGSÅ: Ta en master innen Managment Information Systems ved USN

Tre semester utenlands

Ifølge Stendal er den foreløpige planen for studentenes gjennomføring av studieløpet som følger: 

– Som masterstudent fullfører du først to semester ved din egen institusjon, deretter reiser du til partnerinstitusjonen for å gjennomføre tre semester der. Det siste semesteret, uavhengig om du opprinnelig er en USN- eller TTU-student, skriver du masteroppgave som leveres til USN.

Ved bestått masteroppgave vil du som student ha opparbeidet deg en MSc of Management Information Systems (MIS) fra USN og en Master of Business Administration fra TTU.

– Vi har satt som mål at de første studentene skal kunne begynne på studiet allerede høsten 2020, sier Stendal.

exas Tech University-studenter på USN International Summer School på tur med Flåmbanen. foto.

LES OGSÅ: Dette er USN International Summer School

Ansattutveksling mellom USN og TTU

Stendal sier utvekslingen gjennom masterprogrammet gir studenter store muligheter.

– Som student får du en unik anledning til å studere og få innblikk i arbeidsmarkedet i USA. Videre vil kombinasjonene av en MSc of MIS og MBA gi deg en solid akademisk bakgrunn, som gjør deg særs attraktiv på arbeidsmarkedet. Det tilsvarende vil gjelde for TTU-studenter, som vil få anledning til å studere i en europeisk kontekst på masternivå, og samtidig få kontakt med næringslivet her.

Instituttleder Anne Bang Lyngdal er svært fornøyd med å få intensjonsavtalen mellom USN og TTU på plass. Hennes forhåpninger er at samarbeidet også skal resultere i økt utveksling av ansatte mellom institusjonene.

– I 20 år har vi samarbeidet med TTU, særlig i forbindelse med gjennomføringen av den internasjonale sommerskolen som er her på campus Ringerike. Det nye kullet ankom i slutten av mai, og vi ser at det er en årlig suksess. Vi har tro på verdien av utveksling, så i tillegg til ny mastergrad ønsker vi å samarbeide om økt student- og lærerutveksling mellom USN og TTU, da også innenfor forskning.