Utdannet flest sykepleiere

Sykepleiestudenter i aksjon.

Flest sykepleiere har fått sitt vitnemål fra HSN denne våren, etterfulgt av ingeniører og grunnskolelærere.


Tekst: Ingvild Gjone Sildnes

Tall fra HSNs studieadministrative systemer viser at HSN uteksaminerte over 2333 studenter på bachelor- og masternivå denne våren. 2014 bachelorstudenter og 319 masterstudenter har til nå fått vitnemål fra HSN.

Dette er foreløpige tall da ikke alle studenter har fått sine vitnemål og noen studier uteksaminerer også på høsten. Doktorgradsutdanninger, årsstudier og etter- og videreutdanninger kommer i tillegg.

Store på profesjonsutdanninger

387 sykepleiere ble uteksaminert ved HSN denne våren. Sykepleierutdanningen tilbys på campusene Drammen, Porsgrunn og Vestfold.

312 ingeniører innenfor en rekke bachelorprogram i ingeniørfag fikk vitnemål fra HSN før sommeren. HSN utdanner ingeniører innenfor de klassiske ingeniørfagene data, bygg, elektro, maskin og kjemi, og tilbyr ingeniørutdanning i Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold.

Som en god nummer tre kom grunnskolelærere. Hele 229 grunnskolelærere fikk sine vitnemål, i tillegg til 214 barnehagelærere.

- Det er innenfor profesjonsutdanningene våre at vi utdanner flest kandidater, men hvert år utdanner vi også barnevernspedagoger, grafisk designere, optikere, eiendomsmeglere, radiografer, lektorer, siviløkonomer, jordmødre og teknologer. Dette er også yrkesgrupper som samfunnet er helt avhengig av, sier HSN-rektor Petter Aasen.


HSN tilbyr bachelor – og masterutdanninger ved åtte campus, i tre fylker, organisert i fire fakultet; Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU), Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS), Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) og Handelshøyskolen (HH).

HIU er det største fakultetet og har til nå uteksaminert flest kandidater.

 

Arbeidsmarked i endring

På Handelshøyskolen og innenfor de økonomisk- administrative fagene er det bachelor i økonomi, administrasjon og ledelse som uteksaminerte flest, 186 kandidater totalt. 

I våres var det en solid økning til IT- studiene ved Handelshøyskolen, som henger sammen med samfunnets store etterspørselen etter teknologikompetanse. Det gleder blant annet NHO Vestfold direktør Kristin Saga.


- Om våre bedrifter skal klare å skape verdier og arbeidsplasser, er det er godt at HSN evner å tilpasse seg et næringsliv og arbeidsmarked i stor endring. De fleste kandidater fra høyere utdanning skal ut i et arbeidsmarked utenfor akademia, så utdanning som er tett koblet på arbeidslivet og dets behov, er svært viktig, sier Saga, som også sitter i styret til HSN.

 

* Saken baserte seg på registrerte vitnemål fra HSNs studieadministrative system, FS, per 3. juli. Etter at tallene ble hentet ut ble det registrert over 100 studenter med fullført bachelorgrad i sykepleie i FS, og disse var ikke medberegnet i den første nettsaken. Dette endret  vinklingen av saken og dette beklager vi.