Utfordret til å tolke bærekraft gjennom musikk

Bakkenteigen konsertsal. foto.
Sang: Studentene fremførte sine tolkninger av tema for de oppmøtte i konsertsalen. Foto: Stian Kristoffer Sande.

Tanker om et alvorlig tema ble til en «grønn» og livlig konsert på Bakkenteigen Konsertsal.


Musikkstudenter holdt fredag 2. februar konserten «Musikk og bærekraft» i Bakkenteigen Konsertsal på campus Vestfold.

- Vi har hatt idémyldringer om hva begrepet bærekraft betyr, særlig relatert til kloden og klimaet vårt, og i dag presenterer vi vår musikalske tolkning av begrepet på scenen, forteller Christopher Daffinrud, student på årsstudium i musikk.

- Enorm samspillkompetanse

Konserteten på Bakkenteigen er resultatet av førstelektor Pål Runsjø og høgskolelektor Olav Bødtker-Næss sin utfordring til sine musikkstudenter, der studentene i grupper skulle lage egen musikk om bærekraft gjennom å forske på sin egen læring og utvikling. Prosjektet er også knyttet til forskergruppen LETS ved Biljana Fredriksen og gjesteforsker Walter Gershon fra Kent State University i Ohio.

- Foruten at tema er engasjerende og lærerikt, får en enorm samspillkompetanse musikalsk sett gjennom å spille sammen i store grupper, sier Daffinrud.

- Vi lærer samtidig hvordan vi formidler musikk til publikum. Både store og små, for vi har fremført musikken vi har skapt for lokale barneskoleelever.

Konsert på Bakkenteigen konserhus. foto.

Ingen krav til forkunnskaper

Daffinrud forteller at han spilte instrument før han startet på sin utdanning, men at det ikke er et krav for å bli tatt opp.

- Vår klasse består av dem som har mye erfaring, noe erfaring og dem som ikke har erfaring fra tidligere. Her er det ingen opptaksprøve, det som er viktig er at du ønsker å lære om musikk og om å formidle den til andre.

Daffinrud sier essensen i studiet å læren om å formidle tanker og ideer gjennom det musikken.

- Mange ganger er det lettere å beskrive en følelse gjennom musikk. Det kan også ofte være en mye sterkere måte å fortelle noe på.

høgskolelektor Olav Bødtker-Næss og førstelektor Pål Runsjø. foto.

Bidrar til godt studentmiljø

Anita Vårdal var også blant dem som sto på scenen på konserthuset. Hun går på grunnskolelærerutdanningen for trinn 1 til 7, og liker at hun møter mange ulike stilarter gjennom studiet.

- Her kan jeg drive med min type musikk, men samtidig bli eksponert for andre sjangre jeg trolig ikke hadde prøvd meg på ellers. Jeg får utvidet perspektivet mitt.

Vårdal er utelukkende positiv til «Musikk og bærekraft»-prosjektet, og mener det har bidratt til at stemningen blant kullets studenter er blitt enda bedre.

- Dette studiemiljøet har vært ganske bra fra før av, men det har vært ekstra gøy mens vi har holdt på å skape musikk sammen innad i gruppene.

Fakta om "Musikk og bærekraft"​

Av Pål Runsjø og Olav Bødtker-Næss.

Vi er to musikkansatte i lærerutdanningen ved Høgskolen. Våre studenter synger og spiller, og denne vinteren gjennomfører de musikkprosjektet «Musikk og Bærekraft». Studentene lager sin egen musikk om bærekraft og fremfører den for skoleelever. I tillegg forsker studentene på sin egen læring og utvikling. Det har vekket stor interesse hos dem, i tillegg til et engasjerende bærekrafttema og at de elsker musikk, er forskning nytt for dem. Høgskolens strategi er å inkludere studenter i forskning. 

Musikkstudentene har fått både et globalt og regionalt perspektiv på «Musikk og bærekraft». FNs mål om bærekraftig utvikling, forelesninger på gjenvinningsanlegget utenfor Tønsberg og på Høgskolen, samt ekte inspirasjon fra søppeldronningen i Sandefjord Søppelplukkerlag, har pekt på forbindelser mellom kultur, natur og økonomi. Bærekraftig utvikling har også kommet inn som et tverrfaglig tema i skoleverket, og studentenes musikalske ildprøve er å formidle bærekraftig utvikling gjennom musikk til skoleelever. Elever på Sem skole og Unneberg skole er publikum.

Da statsminister Solberg og høgskolens rektor Aasen åpnet gjenvinningsanlegget i 2016, var alle glad for at teknologiske endringer betyr noe for vår tids store miljøutfordringer. Men man må ikke glemme menneskelige endringer, der kommer musikk inn i det store bildet. I musikk lærer våre studenter at kommunikasjon og relasjoner mellom mennesker påvirkes av musikk, og de lærer at musikk trenger dypest inn i sjelen, bringer skjønnhet og glede til dem som får høre musikk.

Vi forteller hvordan musikk har fulgt de store samfunnsendringene. Musikkepokene barokk og romantikk osv markerer overganger mellom kirkemakt, fyrstehus og demokratier. Man kan for eksempel si at Bachs kirkemusikk representerer reformasjonen, Chopins klaververker forteller noe om nasjonalstatene og Hendrixs gitar gir innsikt i krig på en måte som ikke avisoverskriftene makter.

Musikk kan være historiefortelling, og det grønne skiftets fremste markører vil neppe være mindre bilkjøring, kildesortering eller mindre plast. Nei, bærekraftig utvikling vil markeres gjennom menneskers tanker, følelser og verdier uttrykt gjennom musikk. Det er ideen og begrunnelsen for «Musikk og bærekraft», der studentene komponerer, forsker og formidler musikk til skoleelever.