Utilpass i sykepleier-praksis

Sykepleierstudent på HSN.  Illustrasjonsbilde.
Sykepleierstudent på HSN. Illustrasjonsbilde.

Kvinnelige sykepleieres holdninger, kan gjøre at mannlige studenter føler seg utilpass når de er ute i praksis, mener HSN-forsker.


Runar Bakken, dosent ved fakultetet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge, har i mange år sett nærmere på kjønnsproblematikken rundt sykepleieryrket. Han har også utgitt flere bøker om temaet.

Bakken sier til NRK at guttene vet de er i mindretall når de begynner på sykepleierstudiet, men at kvinnedominansen er mye større enn guttene forRunar Bakken - foto HSNventer.

– Det er et større eller mindre sjokk å erfare dette i praksis, hvor dominerende det kvinnelige er. Da tenker jeg på at lærerne er kvinner, de fleste veiledere ute i praksis er kvinner, og de er ikke vant med å lære opp menn. Hele pensumlitteraturen er gjennomsyret av at det er kvinner som skal utføre faget, sier Bakken til NRK Hedmark og Oppland. Les hele artikkelen "Fire av ti mannlige sykepleierstudenter slutter – føler seg diskriminert" her.