Utvikler barnehageutdanning i Palestina

Gjester fra Hebron og Gaza går over Ypsilon-brua ved campus Drammen sammen med kolleger fra USN. Foto
ENDELIG SAMLET: Ni personer fra samarbeidsuniversitetene i Hebron og Gaza var i september på besøk ved USN. På grunn av situasjonen i Gaza og på Vestbredden har partnerne i prosjektet ikke kunnet møtes fysisk før nå. (Foto: Stian K. Sande)

Universitetet i Sørøst-Norge samarbeider med universiteter i Hebron og Gaza om pedagogikkutdanning som ivaretar traumatiserte barn.


USN har fått midler til et femårig prosjekt i Palestina sammen med University in Hebron og Islamic University in Gaza. Målet er å utvikle en masterutdanning i pedagogikk. Den skal ha fokus på barnehage og hvordan barnehagelærerne kan ivareta traumatiserte barn. Midlene gis av DIKU, direktoratet for internasjonalisering i utdanning.

Masterutdanningen skal skal inkludere barnehageledelse, spesialpedagogikk og utforskende læring. Arbeidet tar utgangspunkt i den situasjonen som er i Hebron og Gaza med okkupasjon, krig og konflikt.

– Derfor vil denne barnehagelærerutdanningen fokusere på hvordan barnehagelærere kan ta seg av traumatiserte barn, ut over at den skal omhandle moderne tenkning om barneoppdragelse, lek og læring med mere. Dette er områder hvor USN er langt framme internasjonalt, sier universitetslektor Øyvind Wistrøm. Han leder prosjektet sammen med førsteamanuensis Ingrid Christensen og universitetslektor Anders Davidsen.

Bak fra venstre: Azza Al Sahhar (Gaza), (Somaya Iqelan) (Gaza), Øyvind Wistrøm (USN), Sanaa Abu Dagga (Gaza), Rasmia Adwan (Hebron), Nathmi Almasri (Gaza), Sami Adwan (Hebron) og Anders Davidsen (USN). Foran fra venstre: Kamal Makamra (Hebron), Nazmi Al-Masri (Gaza) og Mohammad Ajwa (Hebron). Foto: Stian K. Sande

Konstant konflikt

– Tiåringer som har vokst opp i Gaza har rukket å oppleve tre kriger med mye ødeleggelse og tusener drepte. Samtidig er Gaza omringet av murer og maskingevær, slik at ingen kan flykte eller komme seg ut. I Hebron er det konstant konflikt med israelske bosettere og militæret, spesielt etter at Israel kastet ut de internasjonale observatørene som sørget for at det var en viss ro mellom partene. Alt dette har store konsekvenser for barn i alle aldre, sier Wistrøm.

Han legger til at det ikke har vært enkelt å få til et samarbeid på tvers av Vestbredden og Gaza, fordi disse to områdene styres av to motstridende politiske parter.

– Uvurderlig prosjekt

Prosjektkoordinatorene fra USN har vært i både Hebron og Gaza. Det har imidlertid vært vanskelig å få til møter på tvers av disse to palestinske områdene på grunn av den israelske okkupasjonen. Derfor var gleden stor da det lyktes USN å få en delegasjon med representanter og forskere fra begge universitetene på besøk til campus Drammen.

– En ting er å ha et møte på Skype. Noe helt annet er å være sammen, å få felles erfaringer og kunne drøfte ansikt-til-ansikt. Spesielt for oss fra Gaza som normalt ikke kan komme ut av Gaza i det hele tatt og møte kolleger fra andre land, er dette prosjektet uvurderlig, sier professor Sanaa Abu Dagga fra Islamic University in Gaza.

ARBEIDSMØTE: Fra venstre: Mohammad Ajwa (Hebron), Sanaa Abu Dagga (Gaza) og Sami Adwan (Hebron). Foto: Stian K. Sande / USN

Sender studenter til USN

Besøket har resultert i lange og svært fruktbare samtaler, der planene for masterutdanningen har kommet svært langt. Et av høydepunktene var besøk i en norsk barnehage på Notodden, som stilte med åpne dører. I tillegg har det vært seminarer og utveksling av kunnskap mellom de norske og palestinske pedagogene.

– Mye at tiden går med til drøfting av hva de skal ha inn i utdanningen som de skal etablere på sine universiteter. I tillegg har vi diskutert kapasitetsbygging og planlegging av felles forskning og stipendordninger, ettersom en rekke studenter fra de to universitetene skal få masterutdanning på USN, forteller Wistrøm.

Unik virkelighetserfaring

– Både Hebron og Gaza representerer spesielle situasjoner og utfordringer både kulturelt og pedagogisk, samtidig som samarbeidet foregår i skyggen av den politiske konflikten med Israel. Dette gir oss mulighet for en unik virkelighetserfaring av hva det betyr å leve og arbeide under de forholdene som en dyp politisk konflikt med store humanitære konsekvenser innebærer, sier Wistrøm.

Han viser til at dette også gir USN mulighet til å høste verdifull erfaring med å arbeide med utdanning i konfliktrammede områder, med alle de konsekvenser det har for skole og ungdom.

Bakgrunnen for samarbeidet er de personlige kontaktene som har blitt utviklet gjennom mange år. Wistrøm har jobbet for Flyktningehjelpen og UNESCO i Gaza, samt hatt et mangeårig samarbeid med koordinatoren fra Hebron, Dr. Sami Adwan, gjennom blant annet NORAD-prosjekter.

PROSJEKTLEDELSEN: Fra venstre: universitetslektor Øyvind Wistrøm, førsteamanuensis Ingrid Christensen og universitetslektor Anders Davidsen (bakfra). Foto: Stian K. Sande / USN