Utvikler dataspill som BA-oppgave

IT-studentene bak pc-skjermer som viser prototype og kode.

PC-spillet fra barndommen bringer nostalgien fram hos de fleste. Ikke alle drodler om å lage en etterfølger og jobber med å virkeliggjøre drømmen året etter. Det har fire informatikkstudenter fra HSN, Bø gjort.


Tekst og foto: Helle Friis Knutzen

I fjor høst spilte Magnus Poppe Wang og Håvard Torp Helmersen en runde med Heroes of Might and Magic, (HOMM).  De ble ikke imponert over siste utgave av spillet:

 - Sjela i spillet var borte og verken innhold eller de tekniske løsningene var særlig gode. HOMM er en kultklassiker. Remaken fikk dårlig reviews og vi fikk lyst til å lage vårt eget spill med inspirasjon fra HoMM-serien, et spill tilpasset mobil og nettbrett.

Håvard og Magnus begynte å jobbe med diagrammer. Det krevde enormt nye arbeid så prosjektet ble lagt på is.

ByteMe

Håvard og Magnus studerer informatikk ved HSN, campus Bø. I siste semester skriver de bacheloroppgave. Da ble ideen om en HoMM-etterfølger til vekket til livet igjen.

Håvard hadde egentlig fått et prosjekt hos firmaet IT-arkitektum, sammen med Håkon Mølstre og Ruben Bratsberg. Magnus overtalte de tre til heller å bruke prosjektoppgaven til å lage en prototype på et nytt spill, inspirert av HoMM. Prosjektgruppen ByteMe var født:

 - Vi hadde lyst til å se om vi kunne få til å lage noe bedre enn remaken av Heroes of Might and Magic. Vi ville lage det spillet vi hadde lyst til å spille og vi hadde ideer til hva vi kunne gjøre.

Hjelp fra HoMM-spillere

 - Å lage et spill er litt annerledes enn å lage en bok eller en film. Vi må ta utgangspunkt i hva som er målet for spilleren, forteller Ruben.

ByteMe tok derfor kontakt på nettet med gamle spillere av Heroes of Might and Magic.  Det finnes et eget HoMM-nettforum hvor ByteMe spurte hva spillerne mente var det det beste å ta med seg fra Heroes of Might and Magic. Håkon forteller at de fikk inn over 20 innspill:

 - Det var vi veldig glade for. Nå jobber vi med å finne ut hva som er mulig og hva som ikke er mulig og hva som er bra og hva som ikke er bra.

130 000 kodelinjer

Magnus forteller at det er en enormt stor jobb å lage et spill. I fra januar til nå har de laget ca 100 script med 40 til 1700 linjer i hvert script. Det vil si at de har laget om lag 130 000 linjer med kode så langt

 - Vi visste at vi tok oss vann over hodet, og av og til føles det som om hele Titanic ligger over oss i tillegg. Heldigvis har vi lært prosjektstyringsmetoden SCRUM på skolen – det har vært helt avgjørende. Vi møtes tre dager i uken på et kontor som høyskolen har stilt til rådighet. Her jobber vi fra 9 til 17. Det er nemlig en viktig retningslinje i SCRUM at man skal jobbe innenfor faste tidsrammer for ikke å bli utbrent. Håvard forteller at det likevel av og til kan bli ganske intenst når de jobber:

- Vi klarer ikke alltid slippe taket i det vi holder på med. Noen ganger bare må vi fortsette til vi blir fornøyd med det vi har fått til. Andre ganger er vi sykt lei og da er det veldig lett å gå hjem kl. 17. 

IT-studentene foran KANBAN-tavlaFor å systematiser jobbingen har vi satt opp en såkalt KANBAN-tavle. Her er alle oppgaver definert på lapper som flyttes til forskjellige steder avhengig av om jobben er planlagt, under utføring eller ferdig. For å ha fokus på den enkelte arbeidsoppgave skal det aldri være mer enn et begrenset antall oppgaver i «utførings»-feltet. Når en oppgave er ferdig går guttene til tavlen og velger seg ut en ny oppgave:

 - Vi jobber ofte sammen to og to. Det er smart for da blir vi både inspirert og får hjelp av hverandre.  Veldig bra måte og både jobbe og lære på. Vi blir veldig strukturert.

Ivrige spillere

Alle de fire IT-studentene er eller var ivrige spillere selv, og etter en lang dag med spillutvikling hender det at de går hjem til noen timer med gaming. Håkon nevner X-COM 1 og 2 som sine favoritter, Håvard har for mange han liker til å nevne ett. Ruben og Magnus har ikke så mye overskudd til gaming mellom eksamenlesing og jobbing på bachelorprosjekt, men Magnus tar gjerne en runde sjakk når han har tid. 

Utdanningen viktig

Studentene forteller at det de har lært på informatikkstudiet har vært hel avgjørende for å kunne sette i gang med spillutviklingsprosjektet:

- Særlig det vi har lært om algoritmer, bildebehandling og prosjektstyring har vært veldig viktig. Vår erfaring er at foreleserne i Bø er spesielt godt oppdatert og det er viktig for at utdanningen skal ha relevans. Akkurat i dette prosjektet er vi også veldig glade for at vi får disponere et rom helt for oss selv, til arbeidet med prosjektoppgaven.

Gode fremtidsutsikter for utviklere

To av de fire IT-studentene har alt fått jobb. De to andre har ikke begynt å søke enda. De forteller at det er svært gode fremtidsutsikter for studenter med utvikler og programmeringskompetanse. Mange får jobb før de er ferdig å studere.

De håper å kunne videreutvikle prototypen ved siden av jobb. På verdensbasis er spillindustrien større enn filmindustrien, så det ligger enorme muligheter her hvis man lykkes.

- Det har vært en super mulighet å kunne bruke bachelorprosjektet til å lage en prototyp av spillet. Vi har lyst til å jobbe videre med det og vurderer ulik muligheter slik som for eksempel nettsiden Kickstarter, en nettside for å finansiere videreutviklingen av spillet.  En annen mulighet er å bruke open source og invitere andre spillutviklere med i produksjonen. Det blir spennende å se hvor det ender. Men først skal vi jobbe for å få en toppkarakter på bachelorprosjektet.

Gratis spillverktøy

IT-studentene bruker spillmotoren Unity i sin oppbyggingen av spillet. Unity er et program med et rammeverk eller en arkitektur som  man kan bruke som utgangspunkt for spillutvikling. Programressursene er veldig store, med endeløse muligheter. Gigantiske spill lages med akkurat samme verktøy.  Unity er gratis og nedlastabar for alle.

Hjelp til tegninger

I tillegg til all kodingen skal det lages tegninger. Det får de hjelp til av en tidligere friluftslivsstudent med interesse for spilling.

 - Vi er veldig glad for all den hjelpen vi har fått av Benjamin Brinkmann. Den hjelpen er helt uvurderlig. Vi skulle veldig ønske at vi kunne sponse han med noe utstyr, men dessverre har ikke skolen anledning til å gjøre det. 

Bachelorprosjekt

Bachelorprosjektet studentene tar er på 15 studiepoeng. I løpet av prosjektet skal studentene få dypere kunnskaper i utvalgte, aktuelle tema, få ferdigheter i å praktisere ulike arbeidsformer og løse problem som er relevante å møte i yrkeslivet. 

Bachelor i informatikk er nå slått sammen med Bachelor i informasjonssystemer, til Bachelor i IT og informasjonssystemer