Utvikler mer bærekraftig reiseliv i Russland

Gruppebilde - Røde Plass
Besøk på Røde Plass i Moskva, September 2016. Fra venstre: Per Strömberg (HSN); Sergey Ilkevich (RSUTS); David Weaver (Griffith University); Tim Abessadze (HSN); Gudrun Helgadottir (HSN); Kjell Olsen (UiT); Ingeborg Nordbø (HSN); Aase Haukass Gjerde (HSN)

Ansatte og studenter fra HSN bidrar til å utvikle et mer bærekraftig reiseliv i Russland.


Tekt: Jan-Henrik Kulberg

- Målet vårt har vært å bidra til en bærekraftig turistnæring i Russland, gjennom å gi akademisk støtte til utdanningene i faget.  Den russiske turist-industrien lider under en kortsiktig måte å tenke på, sier prosjektleder Per Strömberg, førsteamanuensis ved HSN.

Tett samarbeid

Sammen med kollegaer fra HSNs forskergruppe for bærekraftig reiseliv ved Handelshøyskolen har han og Tim Abessadze jobbet tett med den akademiske staben ved State University of Tourism and Service i Moskva.
 

Les hele reportasjen på våre internasjonale nettsider, og se video-dokumentar fra Norge og Russland, med lærer og studenter.