Vant over Wirkola

Professor Erling Stranden - foto
Arkivfoto: Jan-Henrik Kulberg, HSN

Professor Erling Stranden vant over Wirkola i hoppbakken. Nå takker han av etter mer enn 10 år ved HSNs radiografutdanning.


Tekst: Aud Mette Myklebust og Jan-Henrik Kulberg

Han ble feiret 18. februar på Papirbredden 2 i Drammen med innslag fra instituttledelsen, studenter og kollegaer fra Statens strålevern.  Stranden vil i tillegg til sine faglige meritter bli husket som både skihopper, skald og bildekunstner.

- Vi vil savne hans sjarm og lune humor, sier Aud Mette Myklebust, leder ved Institutt for radiografi og helseteknologi.

Satt dype spor

- Erling Stranden har bidratt til å heve kvaliteten på radiografutdanningen i Drammen, ved bl.a. å lage en forelesnings- og oppgavesamling om strålefysikk, strålebiologi og strålevern. Han har kjørt statistikk-kurs som del av forskeropplæringen, og talt vel om kvalitetsutvikling og nasjonale rammeverk for utvikling av helsetjenestene. Erling har også bygget opp masterstudiet «tjenesteutvikling innen medisinsk strålebruk», en klinisk master i samarbeid med psykisk helse og geriatri på fakultet for helsefag ved tidligere HiBu/HBV. Studenter Erling har veiledet sitter nå i ulike posisjoner i kommune- og spesialisthelsetjeneste- og som fagsjef i Norsk Radiografforbund.  Nå ønsker vi ham lykke til som sprek pensjonist, sier Myklebust. 

Tjernobyl-ulykken

Erling Strandens yrkeskarriere startet på Statens Institutt for Strålehygiene (SIS) i 1975, der han ble tilsatt som kontrollfysiker etter hovedfagsstudier på Universitet i Oslo. Han bygget seg raskt en forskerkarriere knyttet til naturlig radioaktivitet og radon i gruver, og disputerte for ph.d. i 1981.

På 80-tallet var han veileder for flere studenter, og utviklet metoder for radonmålinger: ETB- dosimeteret. Han var også involvert i kartlegging av nedfall etter kjernekraftulykken i Tsjernobyl i 1986. Etter en periode ved Statens atomtilsyn (SAT), ble Stranden avdelingsdirektør for «Beredskap og sikkerhet» ved Statens strålevern i 1993 (SIS + SAT =Strålevernet), der han bl.a. var sentral i arbeidet med regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet i Nord-vest Russland. I 2001 forlot Erling Strålevernet til fordel for Høgskolen i Buskerud, og etter hvert bistilling som fysiker ved sykehusene i Buskerud og Blefjell HF.

Han startet karrieren på høyskolen på Kongsberg som dekan, før han ble professor på radiografutdanningen.

Stranden: - Har vært et privilegium

- Da radiografstudiet ble startet opp ved høyskolen, kontaktet jeg Aud Mette (Myklebust) for å høre om det var bruk for en som kunne undervise i strålefysikk, strålebiologi og strålevern. Hun ga meg sjansen og var antagelig fornøyd, for siden har jeg vært her og ikke angret et sekund, sier Erling Stranden. 

Han sier det har vært et privilegium å kunne bidra til kvaliteten på et så viktig studium.

- Jeg er spesielt stolt over at vi fikk startet opp masterstudiet i tjenesteutvikling innen medisinsk strålebruk. Her har vi uteksaminert kandidater som senere har vært pådrivere for kvalitetsutvikling av faget ute i praksisfeltet.  Jeg har hatt spesielt stor glede av å undervise og veilede studenter. Når du føler at studenter får en aha-opplevelse og får en dypere forståelse for faget, gir det en fantastisk tilfredsstillelse.  Jeg vil rette en stor takk til kolleger og venner ved høyskolen. Det har vært en flott reise! Jeg er også veldig glad for at Hilde Olerud har blitt min etterfølger i professorstillingen. Det blir veldig bra!

Funnet sin etterfølger

Erling Stranden har altså rekruttert tidligere kollega Hilde M. Olerud som sin etterfølger.  Hun har lang fartstid fra forvaltning og kvalitetsutvikling av medisinsk strålebruk ved Strålevernet, og erfaring fra internasjonalt samarbeid. Hun har Dr.ing. grad fra NTNU, og har hatt bistillinger i universitet- og høgskolesektoren de siste femten årene, i tillegg til erfaring fra to kortere engasjementer ved Radiumhospitalet og Oslo Universitetssykehus.

Heftig fall i Vikersund

Erling Stranden er også kjent som tidligere norsk skihopper og representerte Strømmen & Lillestrøm Skiklubb. Han ble norgesmester i stor bakke i Odnes bakken i 1969. I den tysk-østerrikske hoppuka 1965-66 ble han nummer 12 sammenlagt, med 10. plass i Bischofshofen 6. januar 1966 som beste enkeltresultat. I mars 1967 falt Kong Olav og Erling Stranden da Stranden ble norgesmester i stor bakke 1969.  Foto: WikipediaStranden stygt i Vikersundbakken og slo skulderen ut av ledd. Han var norsk landslagstrener i sesongen 1976-77. Bildet: Kong Olav og Erling Stranden da Stranden ble norgesmester i stor bakke foran Bjørn Wirkola i 1969.  Foto: lokalhistoriewiki.no

I en oppsummering av stygge fall i hoppbakkene, skrev Aftenpostens Øyvind Nordli i 2011 følgende om Strandens fall:

Trolig er Erling Strandens rundkast noe av det verste, i hvert fall det mest spektakulære fallet i Vikersunds historie. I 1967 var han 18 år gammel. Vær- forholdene var ikke ideelle med 11 sekundmeter vind. Strømmen og Lillestrøm-hopperen hadde aldri tidligere vært i en så stor bakke før. Rett etter at han forlot hoppkanten forsto han at det ville gå galt.  – Jeg fikk skiene rett i ansiktet, deretter gikk jeg fremover i en halv salto, men ikke nok til at jeg falt på ryggen. Da kunne det gått riktig ille, sier Stranden.  Han traff bakken på rundt 90-metersmerket før han ble kastet opp i lufta på ny.