Vår første FoUI-ekspert på plass

Kirsten Helle, Petter Aasen og Tho Do Duy
FoUI-ekspert Kirsten Helle ønskes velkommen av rektor Petter Aasen og dekan Tho Do Duy.

– Jeg får kjempe-inspirasjon av å være her, sier HBVs første FoUI-ekspert, Kirsten Helle fra FMC Technologies


HSN skal ansette seks sentrale personer fra regional industri som FoUI-eksperter, og fredag 27. november 2015 ble FMC Kongsberg Subseas Kirsten Helle ønsket velkommen av rektor Petter Aasen og prosjektleder Stig Wahlstrøm.

Tidligere masterstudent

Kirsten Helle var student på det første kullet ved Master i Systems Engineering og ble uteksaminert fra høyskolen i 2010.  Nå er hun leder for 18 systemingeniører på FMC og tilbake på campus Kongsberg.

– Vi er inne i et skifte i industrien, og jeg tror det er kjempeviktig å finne nye og lure måter å jobbe på. På FMC Kongsberg Subsea prøver jeg alltid få masterstudenter og trainees innnom avdelingen min, fordi unge mennesker stiller andre spørsmål enn oss som har jobbet en stund. Det er så mange spennende, og ikke minst unge mennesker på høyskolen. Jeg merker jeg får kjempe-inspirasjon av å være her, sa Helle.

En viktig forbindelseslinje

Rektor Aasen var ikke mindre entusiastisk:

– Vi har et mål om å være en forskningsinstitusjon med nær kontakt mot industrien og samfunnet rundt.  Dette er veldig god operasjonalisering av det målet. Her har fakultetet tatt et veldig bra grep, gjennom å introdusere denne ordningen. Det er veldig hyggelig for meg å kunne ønske deg velkommen. Du kommer til å skape viktig forbindelseslinje mellom HSN og FMC. Målet er at du med ditt ståsted, i samarbeid med våre forskere kan utvikle prosjekter som er relevante for industrien, samtidig som de har akademisk høyde. Den nye høyskolen vår ligger midt i et spennende og vitalt næringslivs-område, og vi blir en institusjon som får politisk innflytelse gjennom vår størrelse og tyngde, sa Aasen.

Leter etter de beste

Prosjektleder Stig Wahlstrøm fra Fakultet for teknologi og maritime fag fremhevet ambisjonene som ligger bak prosjektet med FoUI-eksperter:

– Vi jobber for å få gode kandidater fra næringslivet, som kan hjelpe oss med å øke regionale forskningsprosjekter.  Målet er 6 stykker i løpet av 2016.  Vi leter etter de riktige og beste personene, og det har vi absolutt klart denne gangen.  Det er viktig å få med næringslivet tidlig, under idè og søknadsfasen, så det blir gode prosjekter for regionalt næringsliv.

Vil gi HSN et særpreg

Dekan Duy Tho Do ved Fakultet for teknologi og maritime fag kom med følgende spådom:

– Fremover vil dere høre mer til begrepet industri-akademia, for vi snakker ikke lenger bare om utdanning.  Vi fokuserer på hele løpet, fra forskning, utdanning og til innovasjon. Her kommer FoUI-ekspertene inn. Fakultetet har tradisjon for å tenke integrasjon mellom utdanning og bedrifter, ikke minst gjennom masteren i systems engineering. Vi vil fokusere enda mer på ikke bare å forske for oss selv, men å forske på relevanse, og det er derfor vi vil hente inn eksperter. Dette kan gi oss et særpreg når vi nå fusjonerer, og det kan bli en merkevare for oss. Vi vil koble næringslivet rundt oss med de dyktige teamene vi har på fakultetet, sa dekanen.

Klar for innovativ forskning

Kirsten Helle vil blant andre samarbeide med førsteamanuensis Kristin Falk, føresteamanuensis ved Norwegian Institute of Systems Engineering.

– Vi er veldig takknemlige for å få til et tett samarbeid med Kirsten Helle. Hun er blant FMCs fremste eksperter på Systems Engineering. Hun er både dyktig faglig, og god til å gjennomføre det hun har satt seg fore, sier Falk, som selv har lang industrierfaring.
 
Subseabedriftene på Østlandet er verdensledende på design og utvikling av undervanns-systemer. Det er derfor naturlig for høyskolen å knytte oss tett mot denne industrien. Vi skal forske videre på områder hvor subseaindustrien er verdensledende (for eksempel sikkerhet, prosjektstyring og undervannsløsninger), men også på områder hvor subseaindustrien kan lære fra andre industrier (for eksempel kosteffektive prosesser og hurtig innovasjon).
 
– Vår oppgave som industrirettet utdannings- og forskningsorganisasjon, er å fange opp trendene i industrien, gå i dybden på disse, finne sammenhenger, utarbeide teorier og systemer, og formidle kunnskap på tvers av industrier, sier Falk.
 irsten Helle ble tatt varmt i mot av nye kolleger ved Fakultet for teknologi og maritime fag. F.v: Alberto Sols, Tamara Carleton, Rolf Qvenild, Kirsten Helle, Leif Næss, Ingerid Fossum, Silja Sverreson Gulbrandsen, Kristin Falk, Nicole Stroop Donnely, Stig Wahlstrøm og dekan Tho Do Duy.

Kirsten Helle ble tatt varmt i mot av nye kolleger ved Fakultet for teknologi og maritime fag. F.v: Alberto Sols, Tamara Carleton, Rolf Qvenild, Kirsten Helle, Leif Næss, Ingerid Fossum, Silja Sverreson Gulbrandsen, Kristin Falk, Nicole Stroop Donnely, Stig Wahlstrøm og dekan Tho Do Duy.