Verktøy for morgendagens kreftbehandling

Kenneth K. Andersen. Foto

Møt Kenneth K. Andersen, som deltar i forskningsformidlingskonkurransen USNTEK: Utforsk 2018.


Stipendiatene på doktorgradsprogrammet i Anvende mikro- og nanosystemer deltar i vår interne forskningsformidlingskonkurranse USNTEK: Utforsk 2018, og finalen holdes onsdag 26. september på campus Vestfold. Vinneren får med seg 10.000 kroner.  

Kenneth K. Andersen er eneste nordmann i finalen. Han kommer fra Oslo og tok sin mastergrad ved USN.

Hva forsker du på?

Mitt prosjekt handler om å designe nye transdusere, altså apparater som kan omforme en type energi til en annen. Disse vil kunne brukes i forbindelse med nye og lovende medisinske behandlinger ved hjelp av ultralyd.

Hvem får glede av dette?

For det første er resultatene mine gunstige for dem som forsker på ultralydbehandlinger, for eksempel ultralyd-mediert legemiddellevering en svært lovende teknikk  spesielt for kreftbehandling. For det andre er det slik at når  «morgendagens teknikker» blir tilgjengelig som behandlinger for pasienter, må produsentene omforme sine transdusere slik at de er tilpasset de nye teknikkene. Forhåpentligvis vil de lære av min forskning.