Vil at fag skal engasjere

Benja Stig Fagerland underviser i økonomi og ledelse og organisasjon på USN. Foto
OPPTATT AV FORMIDLING: Benja Stig Fagerland underviser på USN Handelshøyskolen, her fotografert på campus Porsgrunn. (Foto: Ingvild Gjone Sildnes)

Benja Stig Fagerland tenker og jobber internasjonalt, tverrfaglig og tidsriktig for å bringe ny kunnskap ut i verden, og om et par uker venter Stanford.


Universitetslektoren ved USN Handelshøyskolen brenner for å øke kvinners innflytelse innen økonomi og ledelse, og blir lyttet til. Hun har blitt en etterspurt internasjonal ekspertkommentator og fagperson innen organisasjon og ledelse.

–  Fremtiden krever det aller beste av oss alle, og ingen har råd til å kaste bort alt talentet som kvinner representerer, sier Benja.

Kvinner betyr business

– Mens kvinner og ledelse tidligere ble sett på som et likestillingstema, tar nå stadig flere innover seg at dette handler om samfunnsøkonomi og sunn fornuft. Det handler altså ikke om kjønn, men om det som jeg kaller for «SHEconomy og Corporate Diversity Responsibility (CDR) - mangfoldig bærekraft», og at kvinner betyr business sier Benja, som har organisasjon og ledelse som sine fagområder.

Nå om dagen smiler Benja Stig Fagerland ekstra bredt. Om noen uker skal hun presentere sin siste artikkel på Stanford University og University of San Francisco. («A 360 Degree SHEconomy Confidence Model with Propositions for Women’s Leadership & Economic Empowerment in Developed and Developing Nations»)

Benja har valgt å kun publisere i utenlandske vitenskapelige journaler, og jobber for det meste i tverrfaglige team med professorer fra USA og Storbritannia.

Les også: – Fiks systemet, ikke kvinnene

Benja Stig Fagerland i porten inn til Stanford University. Foto
Vil være inkluderende

Hun bruker sosiale medier for å skape engasjement og oppmerksomhet rundt vitenskapelige publikasjoner, prosjekter, meninger og holdninger.

– Å være synlig skaper ikke bare engasjement, men også en verdifull dialog, debatt og eierskap. Jeg ønsker at kunnskap skal inkludere, samle, pirre nysgjerrigheten og skape interesse. Vi må bryte ned kunnskapssiloene og de lukkede rommene, som for mange oppleves skremmende og ekskluderende. Kunnskap er livets næring og gjødsel. Den skaper vekst, og utvider horisonten og samtalene våre. Det er vårt ansvar å sikre at kunnskap formidles og oppleves slik at vi mobiliserer mangfoldet, finner nye løsninger og utvider samtalen. Da inviterer vi også fremtidens talentmasse til USN, sier Benja.

Formidler faget i sosiale medierSkjermdump fra Facebook

På sosiale medier har Benja Stig Fagerland til sammen rundt 160.000 følgere, og hun er verifisert bruker av både Instagram og Facebook. Hun bruker sosiale medier først og fremst til å skape engasjement og interesse for fagene og temaene hun brenner for, og som hun mener er viktige. I sosiale kanaler blir prosjektene og publikasjonene hennes lest, kommentert, delt og sitert.

– I tillegg til å være gode produsenter av forskning og formidlere av kunnskap, må vi også sikre engasjement og interesse rundt kunnskapen.  For meg har sosiale medier blitt ledende kanaler for kunnskap, fag, markedsføring og dialog. I tillegg får jeg umiddelbar respons, og mulighet til å dialog med leserne. I «gamle» dager når jeg skrev artikler, kronikker og innlegg i diverse aviser, måtte jeg vente flere uker for publisering, før jeg senere skulle respondere på en kommentartråd.


Ønsker offentlig debatt og dialog

Benja sier det er viktig at akademikere viser hvordan forskningen deres er til nytte for samfunnet.

– Hvis du vil bli hørt, så må du lytte. Vi må lytte og vi må skape et engasjement som fører til nysgjerrighet, dialog og dynamikk i det offentlige rom. Slik kan viktige spørsmål bli diskutert og omtalt. Vi ser jo at internasjonale universiteter og skoler som er populære blant studenter og søkere også er de som satser på synlige fagpersoner og forelesere, som inkluderer og inviterer til dialog.

I fjor høst reiste hun på foredragsturne til Island, New York og Polen for å presentere en artikkel. Det førte til over 3.000 likes og nær 1300 gratulasjoner og kommentarer på sosiale medier.

–  På denne måten får vi forskningen langt bredere ut, i tillegg til at det er god profilering for USN, som jeg mener er viktigst. Slik kan USN vise at vi har en tydeSkjermdump fra Instagramlig og mangfoldig kunnskapsstemme, også i samfunnsdebatten.

– Våg å bli utfordret

Benja flyttet fra Danmark til Norge i 1993, og bor i dag på Nesøya med norsk ektemann og tre døtre. I rundt fire år har hun vært ansatt ved USN, og tidligere har hun vært foreleser på Høyskolen Kristiania og BI. Benja ser gjerne at flere forskere kommer på banen og deltar mer aktivt og inkluderende i samfunnsdebatten, og at de gjerne tenker nytt rundt publisering av forskningsarbeid.

– Vi må involvere, inkludere og invitere til fornyet kunnskap, læring og innsikt. Det vil styrke posisjonen vår og gjøre oss attraktiv for studenter, sier Benja, med følgende råd til forskere som vil bli mer synlige: 

–  Vær nysgjerrig, lyttende, åpen og inkluderende! Invitér til dialog, debatt og til synspunkter. Våg å bli utfordret, slik at både forskningen og kunnskapen din styrkes, og enda flere får interesse og eierskap til den. Dél der det er naturlig for deg. Også kan vi bli flinkere som kolleger i å støtte hverandres forskning, støtte og heie litt mer raust på hverandre. For gjennom å bygge og løfte andre, bygger og løfter vi oss selv!
 

Benja Stig Fagerland

48 år gammel dansk prisbelønt forfatter, økonom, internasjonal foredragsholder, kommentator og samfunnsdebattant, som i dag jobber som universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Er stemt frem av studentene som en av Norges beste formidlere i Morgenbladets kåring, under overskriften: «Gjør ledelse til et rock´n´roll fag».

Har blitt intervjuet i toneangivende internasjonale medier som: BBC World, New York Times, Der Spiegel, The Economist, Financial Times Magasin, ABC News, Huffington Post, The Independent, The Guardian og The Australian Financial Review m.fl..

Fagerland har mottatt flere internasjonale utmerkelser og priser for sitt arbeid, og The European Institute for Gender Equalisation (EIGE) har utnevnt henne til en av de tolv mest inspirerende kvinnene i Europa.

Benja er også kjent som kvinnen bak suksessprosjektet, Female Future, som hun startet for NHO, og hun er forfatter av  «SHEconomy» på Fagbokforlaget. I det amerikanske konsulentselskapet Intuit´s 2020 Report står «SHEconomy®️» som nummer 3 på listen over 20 trender som vil prege det neste tiåret

Les om SHEconomy:  www.sheconomy.no

I media

"Å satse på kvinner lønner seg", bokomtale og intervju i Magma, Econas tidsskrift for økonomi og ledelse

Om ledelse og likestilling i VG

ELLE-reportasje fra SHEconomy samling i New York 

ELLE-reportasje 8. mars 2019

Hjemmesider:

Personlig hjemmeside 

USN-hjemmeside

I sosiale medier:

Instagram: @benjastigfagerland

Instagram: @sheconomy_the_original

Snapchat: @benjasheconomy

Twitter: @benjafagerland

FB privat: @benjastigfagerland

FB Fanpage: @benjastigfagerland

LinkedIn: @benjastigfagerland