- Vil lære elevene å avsløre maktens språk

Lise Gusfre Ims er til daglig lærer ved Horten videregående skole og brenner for å hjelpe elevene til å sile informasjon og forstå hvordan politisk påvirkning foregår på nettet.  Foto
Lise Gusfre Ims er til daglig lærer ved Horten videregående skole og brenner for å hjelpe elevene til å sile informasjon og forstå hvordan politisk påvirkning foregår på nettet.

I en fersk masteroppgave har lærer Lise Gusfre Ims kartlagt hvordan partilederne kommuniserer direkte med velgerne på Facebook.


Stortingsvalgkampen i 2017 foregikk i stor grad på sosiale medier. Twitter og Instagram er viktige, men Facebook er kongen av sosiale medier i Norge, med rundt 3 millioner daglige brukere.

- Det foregår en politisk maktkamp på Facebook. Her kommer ulike versjoner av virkeligheten tydelig til uttrykk, sier Ims.

Lise Gusfre Ims er til daglig lærer ved Horten videregående skole og brenner for å hjelpe elevene til å sile informasjon og forstå hvordan politisk påvirkning foregår på nettet. Hun leverte før sommeren sin masteroppgave i norskdidaktikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge, med tittelen: «En helt vanlig dag på Facebook. En analyse av norske partilederes Facebook-sider».

Forhindre manipulasjon

Ims mener unge trenger verktøy for å forhindre manipulasjon og forstå hvordan maktmennesker søker å påvirke gjennom bilder, tekster og videoer. Nå vil hun øve opp elevene til å være sine egne redaktører i jungelen av informasjon.

- Et av skolens viktigste oppdrag er å lære opp elevene i demokratisk deltakelse. I dag handler dette veldig mye om evnen til å sile informasjon og å tenke kritisk. Det er på tide at vi tar tekster og bilder fra Twitter, Instragram og Facebook inn i klasserommet, sier Ims.

Mens nesten all kommunikasjon foregår i sosiale medier, så studerer man nesten aldri tekster derfra i skolen. Det er paradoksalt, for dette er tekster som virkelige søker å påvirke leseren, fortsetter hun.

I Horten er Ims’ elever allerede i gang med å analysere tekst og bilder på maktpersoners facebooksider. Skal vi tro Høyres kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter, er dette høyst relevant. Til Aftenposten sier han at Facebook var den viktigste kanalen for informasjon til velgerne ved dette valget – viktigere enn både NRK, VG og de andre tradisjonelle kanalene. 

Lise Gusfre Ims brenner for å hjelpe elevene.

Lite fake news i stortingsvalgkampen

Ims finner i studien lite som minner om amerikansk valgkamp. For eksempel er det ingen eksempler på at partiledere angriper mediene. Stort sett er også partilederne åpne på kildebruk. 

Hovedfunnene i masteroppgaven er at politikerne på Facebook veksler mellom å framstille seg som politikere og privatmennesker. Politiske motstandere blir på bilder ofte statisk framstilt og omtalt med fulle navn, mens partilederne sjøl framstiller seg som aktive, handlende mennesker.

Hun fant et eksempel på det som kanskje kunne kalles «fake news», men hun tror ikke dette er et trekk ved norsk politikk i dag.

Kunsten å overbevise

Ims er mer opptatt av at elevene skal forstå agendaen til de som kommuniserer på Facebook. Så kan man selv velge å la seg overbevise eller ikke.

Ims tror elevene kan få nyttig tilleggskunnskap ved å analysere maktspråk på Facebook.

- Retorikk handler om kunsten å overbevise. Det er helt legitimt. Og partiledere er gode på det. Elevene kan lære knep til eget bruk når de selv ønsker å påvirke andre, avslutter hun.