Vil samarbeide om droneteknologi

Illustrasjonsfoto med drone i lufta nær flyplass
DRONELØSNINGER: Universitetet i Sørøst-Norge har hanket inn ny industriekspert fra Norges ledende aktør på luftfartssystemer, Indra Navia AS. Droneteknologi er et av samarbeidsområdene. (Illustrasjon: iStock)

Med en ny ekspert fra industrien på laget, skal våre studenter sikres kompetansen Norge trenger i fremtiden med droner og andre selvkjørende farkoster.


Siste tilskudd på stammen er Ingolv Bru, leder for forretningsutvikling hos Indra Navia AS, som er Norges ledende aktør på luftfartssystemer.

Hos Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er han hentet inn for å jobbe med forskning, utvikling og innovasjon – såkalt FoUI-ekspert.  

Her skal han bistå satsingen på autonom teknologi sammen med universitetets fag- og forskermiljø. Målet er å sikre at vi utdanner kandidater med riktig kompetanse for fremtidens arbeidsliv. 

Nærfoto av Ingolv Bru

Den nye avtalen ble signert under en tilstelning i Forskningsparken ved campus Vestfold 26. juni.

– Jeg ser frem til å jobbe tett på kunnskapsmiljøet hos USN på autonome farkoster, og da spesielt droneteknologi. Eksempel på samarbeid er at vi kan levere reelle oppgaver til bachelor-, master- og ph.d-studenter, og samtidig få testet ulike systemer og nyvinninger på dronefeltet, sier Bru.

LES OGSÅ: Slik vil autonom teknologi påvirke deg 

En lynrask dronerevolusjon

Indra Navia leverer kommunikasjons-, navigasjons- og tårnløsninger for verdens flyplasser og flyselskapsleverandører.

Et tettere samarbeid skal hjelpe både USN og teknologiselskapet å holde tritt med utviklingen av selvkjørende (autonome) farkoster, og spesielt en lynrask dronerevolusjon som åpner for store næringsmuligheter. 

 Vi trenger forskning og utvikling på autonom teknologi med droneproblematikken som utgangspunkt. Det er en teknologi med en rekke utfordringer som vi ikke har svar på i dag, men som vi håper å løse i samarbeid med universitetet, sier administrerende direktør Eldar Hauge i Indra Navia, og legger til: 

– Med dette utfordrer vi norske myndigheter og virkemiddelapparatet til å i praksis følge opp satsing innenfor autonomi sammen med norsk industri og forskningsmiljø. Dette for å sikre at det blir norsk verdiskapning og arbeidsplasser framfor teknologiimport.

En drone er en fjernstyrt, ubemannet farkost som opererer både i luften, på bakken, havet og under vann.

– Vi er i en situasjon som selskap hvor innovasjon blir viktigere og viktigere for oss, tross en svært konservativ luftfartsbransje. Å rekruttere arbeidskraft med den riktige kompetansen for det vi driver med er ikke enkelt i dag. Samarbeidet med universitetet innen droneteknologi er derfor viktig, sier Hauge.

Rektor Petter Aasen er også glad for samarbeidet med teknologiselskapet, som har base i Asker. 

– Denne nye avtalen styrker vår profil som et universitet som er tett på arbeidslivet for å finne de gode, bærekraftige løsningene for fremtiden. Samarbeidet med Indra Navia, som et stort, innovativt internasjonalt selskap, vil sikre at USN leverer kandidater med relevant, framtidsrettet kompetanse som er internasjonal konkurransedyktig, sier Aasen. 

Nærbilde av  sittende Eldar Hauge og Petter Aasen med avtalen foran seg på bordet

– Når det gjelder FoU, peker utvikling og styring av autonome systemer innenfor luftfart seg ut som et sentralt samarbeidsområde. Vi ser fram til et spennende samarbeid, fortsatte rektor før han satt signaturen sin på avtalen.

Regjeringen ønsker også å legge til rette for bedre samfunnsnyttig bruk av droner, og har fått på plass Norges første dronestrategi. Den inneholder flere initiativ for hvordan norske myndigheter skal legge til rette for vekst i dronebransjen og økt bruk av droner.

Sentral forskningsaktør

USN har fra før en generell rammeavtale med Indra Navia, mens samarbeidet styrkes gjennom signeringen med FoUI-eksperten.

Ingolv Bru tilknyttes i hovedsak Institutt for realfag og industrisystemer, men skal også jobbe med andre relevante institutter ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag og Handelshøyskolen.

USN er allerede en sentral forskningsaktør innen autonome systemer, og har testarenaer for maritime fartøy som brukes av både studenter, forskere og bedrifter.

Her en video fra åpningen av testarenaen i Horten Havn i fjor høst: 

 

 

Dette er FoUi-ekspert

FoUI er forkortelse for forskning, utvikling og innovasjon.

USN har over mange år ansatt eksperter fra regional industri som skal jobbe med forskning, utvikling og innovasjon ved vår institusjon. 

Prosjektet med FoUI-eksperter skal bidra til å styrke USN som forsknings- og utdanningsaktør, og være med å sikre en utdanning som er relevant langt inn i fremtiden for studentene. 

Stillingene er deltid (20 prosent), og det er viktigere med god industriell forståelse og kjennskap til egen bedrift enn akademisk bakgrunn og utdannelse.