Vil tredoble SkatteFunn-prosjekter

Duy-Tho Do
- Vi ønsker å tredoble antallet SkatteFunn-prosjekter fra næringslivet i løpet av fem år, sier prosjektleder Duy Tho Do

Innenfor den attraktive SkatteFunn-ordningen er det bare universitetene NTNU, UiO og NMBU som har flere utviklingsprosjekter med bedrifter enn Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).


Tekst: Per Magnus Holtung

SkatteFunn er en skatterfradragsordning som gir bistand til både små og store bedrifter som gjennomfører forskning og utviklingsaktiviteter.

Innenfor en prosjektramme på inntil 50 millioner kroner kan den enkelte bedrift kreve skattefradrag for 20 % av kostnadene til forsknings- og utviklingsprosjekter.

Bedriften kan også kjøpe forsknings- og utviklingstjenester fra godkjente FoU-institusjoner eller andre FoU-miljøer for å få gjennomført prosjektaktivitetene. Blant annet universitetene og høgskolene.   

HSN i 49 prosjekter      

I en oversikt fra Forskningsrådet går det fram at HSN er involvert i 49 SkatteFunn-prosjekter.

Av alle høgskoler og universiteter er det bare tre av universitetene – NTNU, Universitetet i Oslo og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (Ås)  – som har flere prosjekter. NTNU topper med 204 prosjekter mens UIO Oslo har 88 og NMBU har 67.

De øvrige universitetene ligger bak HSN.   Universitetet i Bergen har 32, Universitetet i Agder 29, Universitetet i Tromsø 22 og Universitetet i Nordland 16 prosjekter.

Det øvrige høgskolene har mellom null og 10 prosjekter.

Over halvparten

Med sine 49 samarbeidsprosjekter står HSN alene for mer enn halvparten av prosjektene i hele høgskolesektoren.

- Dette bekrefter at vi lever opp til vår hovedprofil og at vi er i fremste rekke når det gjelder samarbeid med næringslivet, sier rektor Petter Aasen i en kommentar til oversikten fra Forskningsrådet.

Det er Forskningsrådet som gjør den faglige vurderingen av innholdet og kvaliteten i prosjektet, og som avgjør om det oppfyller kriteriene for SkatteFunn, slik at bedriften kan kreve skattefradrag for kostnadene i prosjektet.

- Vi vil tredoble antallet

Prosjektleder Duy Tho Do i HSN Partnerskap, tidligere dekan for teknologiutdanningene ved campus Vestfold, har vært pådriver i høgskolens samarbeid med næringslivet og bak de resultatene som er oppnådd.

- Gjennom kontaktene og det samarbeidet vi har i SkatteFunn-ordningen passer vi hele tida også på å trekke ferske erfaringer fra bedriftene inn i vår undervisning, sier han.  

Og HSN-satsingen stopper ikke med de 49 prosjektene.

- Ambisjonen vår er å tredoble antallet Skattefunn-prosjekter fra næringslivet i løpet av fem år, forteller Duy Tho Do.

Stimulere forskning og utvikling

SkatteFUNN-ordningen ble etablert i 2002 med formål å motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU).

Et SkatteFUNN-prosjekt må alltid være målrettet og avgrenset og handle om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften.

Ordningen administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Innovasjon Norge og Skatteetaten.