• Aktuelt»
  • USN tatt opp i europeisk nettverk

USN tatt opp i europeisk nettverk

Illustrasjon: YERUN

1. januar sluttet USN seg til et prestisjefullt nettverk for unge universiteter i Europa. Målet er å styrke samarbeidet innen forskning og utdanning.


Universitetet i Sørøst-Norge har blitt medlem av Young European Research Universities Network (YERUN), som er et nettverk av unge universiteter etablert etter 1960. Nettverket har som mål å styrke og utvikle samarbeid innen forskning og utdanning mellom unge forskningsuniversitet i Europa.

YERUN- nettverket har i dag 22 medlemmer – og fire nye universiteter ble tatt opp 2022 – deriblant USN.

– Vi er stolte over å starte det nye året med å ønske fire nye medlemmer velkommen. Disse institusjonenes forpliktelse til fremragende forskning og utdanning har blitt bemerket. Deres unike erfaringer, friske tanker og prisverdige prestasjoner vil bringe ny dynamikk til nettverket og hjelpe oss å styrke vår kollektive intelligens og solidaritet gjennom institusjonelt engasjement, sier president i YERUN og professor Snježana Prijić-Samaržija i en pressemelding sendt ut fra YERUN i dag.  

Sammen med USN har også Stirling University (Storbritannia), University of Potsdam (Tyskland) og University of Klagenfurt (Østerrike) blitt tatt opp som medlemmer.

I dagens kunngjøring står det også at "de fire nye medlemskapene gir nye perspektiver, energier og ekspertise til YERUN, og styrker stemmen til unge forskningsuniversiteter i Europa ytterligere".

Unge og offensive

Blant medlemmene i YERUN er det mange solide og høyt rangerte universiteter med gode fagmiljøer som kan være av interesse for USN.

Rektor Petter Aasen ønsker å bruke medlemskapet aktivt for å bidra til å utvikle USN på strategisk viktige områder, øke kvaliteten på utdanning og forskning, øke finansiering fra EUs programmer og legge til rette for mer utveksling og internasjonalisering ved USN.

– Vi er glade for å ta del i dette fellesskapet av unge, offensive universiteter som jobber for å transformere høyere utdanning i Europa. Yerun er et nettverk av universiteter som ligner oss på en del områder, og strategien deres samsvarer godt med USNs prioriteringer. Gjennom samarbeid innen utdanning og forskning er ambisjonen å dra nytte av, samt bidra til å oppnå YERUNs visjon og strategi, sier Aasen.

Stemme i den europeisk debatten

Nettverket har etablert en rekke arenaer for samarbeid og deling av god praksis. YERUN er også aktivt med å ivareta unge universiteters interesser i innspill til policyprosesser i EU, og med innspill til utforming av EUs finansieringsprogrammer.

Medlemmene samarbeider om å bringe nye perspektiver og styrke inn i den europeiske debatten, samt ha en samlet og sterk stemme på den europeiske arena.

Nettverket samarbeider både om forsknings- og utdanningsinitiativ som igjen kan bidra til økt mobilitet og løsninger på noen av samfunnsutfordringene som Europa står overfor.

Disse er medlem av Young European Research Universities Network (YERUN):