HSN tilbyr arbeidstrening for flyktninger og immigranter

akademisk dugnad

Tilgang til utdanning og jobb er viktige elementer i integrering og inkludering av flyktninger og immigranter. Jobbtrening kan gi et verdifullt bidrag i denne prosessen.


Høgskolen i Sørøst -Norge er positive til arbeidstrening til flyktninger og immigranter i tett samarbeid med NAV.  HSN ønsker at arbeidsstrening hos oss skal gi deltageren mest mulig utbytte i form av jobbferdigheter som norsk arbeidsmarked etterspør. Vi vil utnevne en mentor for hver deltager for å kunne følge opp arbeidstreningen på best mulig måte der deltageren er plassert. Lengden på arbeidstrening og arbeidsoppgavene  skreddersys til den enkelte.

HSN ønsker å finne en best mulig match mellom deltageren og de arbeidsoppgaver vi kan tilby. Vi reserverer oss retten til å selv selektere kandidatene etter søknadskjema/CV og intervju. Kandidatene for arbeidstrening bør ha minst en grad i høyere utdanning, og språkkompetanse i norsk på ca. B1 nivå.

Høgskolen har ca. 1500 ansatte fordelt i åtte campuser og tre fylker. Ulike campuser har ulike fagmiljøer og fellestjenester:

Telemark

Vestfold

Buskerud

Arbeidstrening ved HSN forutsetter at relevante enheter har kapasitet til å ta imot.

Søknadskjema for arbeidstrening

For mer informasjon, ta kontakt med seniorrådgiver Nina Martinsen.

sammen om

 

 

 

 

Søknadskjema for arbeidstrening

Kontaktperson: Nina Martinsen (nina.martinsen@usn.no)