Opptaksbrev fra studiested i utlandet

Før du går videre med praktiske forberedelser skal du ha mottatt et opptaksbrev fra vertsinstitusjonen din, som tydelig viser:

  • Hvilket semester du skal studere med oppstarts/sluttdato
  • Om du skal betale skolepenger, og i så tilfelle; det totale skolepengebeløpet

Opptaksbrevet kan komme på epost eller i posten. I noen tilfeller sendes det rett til deg som student, i andre tilfeller sendes det via Seksjon for Internasjonalisering – da vil du få det tilsendt av oss så snart vi får det. Opptaksbrevet skal uansett være signert av vertsinstitusjonen, det er ikke tilstrekkelig med en enkel epost-bekreftelse.

Husk at en kopi av opptaksbrevet skal sendes Lånekassen når du søker lån og stipend. Lånekassen vil ikke behandle søknaden din uten at dette er i orden.

Klikk her for å komme tilbake til sjekkliste før avreise.