Brien Holden Vision Institute, Durban


Avtaletype: Annet
Land: Sør-Afrika
Institusjonens hjemmeside: Brien Holden Vision Institute

USN samarbeider med Brien Holden Vision Institute i flere prosjekter innen optometri. 

Gjennom Intern Abroad-ordningen har USN fått midler til å støtte studenter som reiser gjennom OVEI3015-emnet på praksisopphold i Durban, tilknyttet Brien Holden Vision Institute. 


Dette er en unik mulighet til å være tett på fagfolk som utvikler optometriutdanninger i hele verden. 

Praktisk info om utveksling