Kamuzu College of Nursing, University of Malawi

I oktober 1964, samme år som Malawi ble selvstendig, ble universitetet i Malawi opprettet. Og i 1965 begynte undervisningen på skolen. Kamuzu College of Nursing ved universitetet, ble startet i september 1979.


Avtaletype: Study Abroad
Land: Malawi
Institusjonens hjemmeside: University of Malawi
Til inspirasjon:


unima

USN inngikk i 2014 en samarbeidsavtale med Kamuzu College of Nursing, avtalen er per dags dato ikke fornyet

Vi sendte de første studentene fra USN til KCN høsten 2017. Avtalen gir muligheter for praksisopphold hit, men det må tilpasses ved søknad. Ta kontakt med Seksjon for internasjonalisering eller din programkoordinator, dersom du er interessert i å reise på utveksling hit, de vil sette deg i kontakt med rett fagperson til å følge opp denne muligheten.

Periode

6.semester: Januar - mars.

Språk

Studentene kommuniserer på engelsk i sin praksis, men i Malawi snakkes det mange ulike språk.

Opptakskrav

Studenter på bachelorprogrammet i sykepleie som skal starte sitt 3. og siste år av utdanningen kan søke. Personlig egnethet og motivasjon vektlegges sterkt. Praksisopphold hit vil kreve stor grad av selvstendighet og kultursensitivitet. Studentene kan også bli vurdert etter karaktersnitt.

Du må fylle inn søknadsskjema og skrive et motivasjonsbrev som forteller litt om deg selv, hvor du kommer fra og din motivasjon for å søke helsefagpraksis. Denne skal leveres eller scannes og sendes per epost til internasjonal seksjon sammen med karakterutskrift.

Studenter vil bli innkalt til samtale før en eventuell nominasjon.

Søknadsfrist

Alle sykepleierstudenter søker innen 1.februar året før, enten de skal reise ut høsten som følger eller våren etter.

Varighet

3 måneder.

Praktisk info om utveksling