Masinde Muliro University of Science and Technology


Avtaletype: Study Abroad
Land: Kenya
Institusjonens hjemmeside: MMUST nettside

USN inngår i 2018 en ny avtale med Masinde Muliro University of Science and Technology i Kakamega, Kenya. 

Denne vil være generell for alle studieretninger, men er faglig forankret i optometri. 

Våren 2019 sendes de første to optometristudentene til MMUST gjennom emnet OVEI 3015.

Praktisk info om utveksling