Europa

De aller fleste avtalene vi har i Europa er Erasmus+avtaler. Det innebærer at avtalene har spesifisert et antall studenter som kan sendes per semester. Mer informasjon om Erasmusordningen finner du her. 

I avtalelisten for Europa er det enkelte unntak hvor studenter ikke reiser som Erasmusstudenter, men må betale skolepenger. Dette gjelder særlig i Storbritannia. 

I Norden er USN med i flere Nordplus-nettverk. Dette gir også muligheter for støtte til studentutveksling.