Internship i Rio de Janeiro

Intern Abroad. Kombiner internship i Kongsberg Maritime, TechnipFMC og Roxtec med studier ved anerkjente universiteter i Rio.


Avtaletype: Utveksling
Land: Brasil
Til inspirasjon:


I programmet kan studenter innen økonomi og ledelse, internasjonal markedsføring, innovasjon og entreprenørskap og ingeniørfag gjennomføre et praksisopphold (internship) ved en av følgende bedrifter: Kongsberg Maritime, TechnipFMC og Roxtec, samtidig som de studerer ved et av de mer anerkjente universitetene i Rio. Det jobbes med å få på plass avtaler med universitetene. Mer informasjon vil følge.

USN har fått tilslag på prosjektmidler fra SiU (Senter for internasjonalisering av utdanning) til dette programmet som vil bli gjennomført i perioden 2018-19. I alt vil 12 USN-studenter få mulighet til å delta. De første studentene vil reise til Brasil høsten 2018 og resten vil reise i løpet av 2019.

Opplegget er foreløpig aktuelt for studenter på Bachelornivå. Det kan vurderes å sende studenter fra Masterutdanningene i 2018, dersom vedkommende har språkkunnskaper i portugisisk eller spesielt kjennskap til brasiliansk kultur og næringsliv, og fleksibilitet i forhold til å kunne ta poenggivende kurs. Fra 2019 er målet også å kunne tilby opplegget til studenter på Masternivå mer generelt.

Søknadsfristen er 15. september 2018.

Antall plasser

3-4 plasser pr. semester (til og med høsten 2019)

Opptakskrav

Karakterkrav: I utgangspunktet stilles det krav om at studenten har et gjennomsnitt på karakteren C.

Du må ha karakteren ”4” eller bedre i engelsk fra videregående skole. Eventuelt må studenten kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, f.eks. ved dokumentasjon på utveksling/lengre opphold i engelskspråklig land.

Studenter på Bachelorprogrammene i Økonomi og ledelse og Ingeniørfag kan søke for høsten 2018. Masterstudenter med særskilte forutsetninger kan tas opp dersom opplegget godkjennes av programkoordinator for masterstudiene. 

Studenter som søker programmet må legge ved et «Letter of motivation». Brevet skal være på maksimum 1 side og være skrevet på engelsk.

Skolepenger og finansiering

Semesterstudier her kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om finansiering.

Prosjektet vil i tillegg gi et stipend på omlag 2.500,- pr. måned i 5 måneder (i alt 12.500,- kr) til studenter som blir tatt opp på programmet. Vi tar forbehold om at deler av ekstrastipendet kan bli disponert til tiltak for å sikre studentenes sikkerhets- og boligsituasjon

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om hvordan søke utveksling

Kandidatene blir vurdert og rangert. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju. Deretter søkes det om opptak videre. 

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Godkjenning av studiepoeng

Bachelorstudenter må ta internship tilsvarende 15 studiepoeng i bedrift. I tillegg legges det opp til at studentene tar 15 studiepoeng ved et universitet, hvor fagporteføljen støtter opp under internshipoppholdet og forhåndsgodkjent før studiestart. For Masterstudenter må det foreløpig stilles forbehold, for godkjenning av opplegget inn i masterutdanningen.

Semesterinndeling

  • Høst: 
  • Vår:  

Visum

Trenger du visum

Forsikring

Som utreisende student må du ha forsikring. 

 

Praktisk info om utveksling