Karel de Grote University College


Avtaletype: Erasmus
Land: Belgia
Institusjonens hjemmeside: Institusjonens hjemmeside

Antall erasmusplasser:  4 semesterplasser innen business, entreprenørskap