Har du en idé?

Hos USN Studentinkubator kan du få råd og veiledning i hvordan du kan gå fra idé til bedriftsetablering. Studentinkubatoren tilbyr i samarbeid med Silicia Vestfold Technology Incubator et fysisk sted å jobbe med din idé, samt oppfølging og veiledning.