Delprosjekt: Lærerens pedagogiske interaksjonskompetanse

Studenter på profesjonsverksted. Foto.

Delprosjektet undersøker hvilken betydning kropp og emosjoner har for læring, undervisning og forskning i lærerutdanning. Prosjektet bygger på kroppslige og mellomkroppslige perspektiver på læring og undervisning.


Forskningsinteressen i delprosjektet tar utgangspunkt i en forståelse av at læring, undervisning og forskning skjer fra og mellom kropper - gjennom bevegelser og affekter.

Vi arbeider med følgende tematikker:

  • kroppslig læring
  • mellomkroppslig læring
  • kroppsliggjort undervisning
  • emosjoner i undervisning
  • læring i grunnskolelærerutdanningen