Eksperter innen bakterier, virus og sykdom

Vi har eksperter innen antibiotika, influensa, HIV, hygiene, infeksjoner, patologi, smittevern og virus.


Antibiotika

Antibiotikaresistens

Antimikrobiell resistens

Diagnoser

Epidemiologi

Epidimiens verdenshistorie

HIV

Hygiene

Infeksjoner

Influensa

Medisinhistorie

Medisinsk mikrobiologi

Smittevern

Virologi (virus)

Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.