Eksperter innen elektrisitet og kraftproduksjon

Vi har eksperter innen blant annet elproduksjon, elkraft, solceller, vannkraft og elektrisitetsforsyning.


Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.