Eksperter innen religionsvitenskap

Vi har eksperter innen det nye testamentet, religioner, religionsdidaktikk og religionshistorie.


Det nye testamentet

Kristen tro og livstolkning

Religioner

Religionsdidaktikk

Religionshistorie

Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.