Maria Louise Karlsen

Phd candidate

Faculty of Humanities, Sports and Educational Science
Department of Sports, Physical Education and Outdoor Studies
Campus Bø ()
PhD candidate in Culture Studies

Competences

2015: Master in Sociology, NTNU

2013: Bachelor in Social sience, NTNU 

Publications

Karlsen, Maria Louise (2018) «Feminiteter i fengselet: kvinnelige innsattes soningsforhold», in Rye, J.F. & Lundeberg, I.R. (eds.) Fengselende sosiologi: Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler (p.97-118). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.41 

 

Fjellså, Ingvild Firman & Karlsen, Maria Louise (2016) «Diagnostiseringen av ADHD», in Tjora, A. & Levang, L. E. (eds.) ADHD og det disiplinerte samfunn (p.29-43). Bergen: Fagbokforlaget.