The aim of the Centre is to promote person-oriented healthcare services, health science research and research-based, socially engaged professional education. The Centre is affiliated with the Faculty of Health and Social Sciences of the University of South-Eastern Norway (USN).

Our research areas

Vi forsker på barn og familiers helse, med spesielt fokus på forebygging av skjevutvikling hos barn/ unge og familier i risiko.

Vi forsker på nye metoder for å forbedre klinisk praksis og gjøre studenter bedre rustet som profesjonsutøvere.

Vi forsker på utilsiktede hendelser i svangerskapet, under fødsel og i barseltiden.

Vi forsker på kvinners helse knyttet til seksualitet, svangerskap og fødsel.