Utvekslingsmuligheter for master i forebyggende arbeid med barn og unge

Kull 2017 har ikke utvekslingsmuligheter. 

 

Kull 2018 vil ha mulighet til å reise til University of California, Berkeley eller Maastricht i sitt 2. semester, fra januar til mars 2019. 

Emnene som skal tas i utlandet erstatter da valgemnet "Oppvekst og kulturanalyse, 20 studiepoeng". 

Kontakt programkoordinator for detaljer rundt dette. 

 

 

 

Praktisk info om utveksling