Forhåndsgodkjenning av fag

Fagene eller praksisen du tar i utlandet skal være godkjent av HSN før du søker Lånekassen om finansiering og før du reiser.


Slik går du frem for å få godkjent fag:

  1. Sett av tid til å gjennomgå nettsidene til universitietet du ønsker å reise til. Det kan ta tid å finne ut av når fag undervises, og hva du kan ta. 
  2. Sjekk fagtilbudene ved partneruniversitetene for å finne fag som kan innpasses som del av graden din ved HSN.
  3. Du søker på course catalogue eller tilsvarende og velger det fakultetet og nivået som passer deg best. 
  4. Du lager en oversikt over relevante fag og tar forslaget med til studieveileder om sørger for godkjenning fra fagansvarlige for programmet ditt.
  5. Fagene eller praksisen som er forhåndsgodkjent, utgjør en Learning Agreement.

Utveksling til Erasmuspartnere:

Praksis/studieutveksling til øvrige partnere: 

Du må ha forhåndsgodkjenning fordi:

  • Det er en forutsetning for utveksling at det skal kunne inngå i løpet ditt, og at oppholdet utenlands ikke fører til at du blir forsinket i studieløpet ditt. 
  • Forhåndsgodkjenningen av fag er en avtale mellom deg og ansvarlige for studieprogrammet ditt om at fagene du tar i utlandet blir godkjent som en del av studieprogrammet ditt ved HSN.
  • Forhåndsgodkjenningen innebærer at fagene du tar i utlandet erstatter fagene du ellers skulle tatt ved HSN.
  • Forhåndsgodkjenningen bekreftes ved at både du og studieprogramsansvarlig signerer Learning Agreement.
  • Det er svært viktig at du søker til HSN ved endringer i kurs ved partnerinstitusjonen. Søknad skal sendes til studieprogramsansvarlig med kopi til Internasjonal seksjon. Alle endringer skal godkjennes av studieprogramsansvarlig ved HSN, og det skal signeres en ny oppdatert Learning Agreement. Dersom dette ikke gjøres risikerer du at nye fag ikke blir godkjent som del av graden din ved HSN. Internasjonal seksjon skal også ha kopi av ny Learning Agreement.

Studiepoeng

Før du drar ut vil du måtte få en forhåndsgodkjenning av opplegget ved utenlandsk lærested. Dette er viktig for at du skal kunne vite hva som kreves av deg for at du skal få opplegget inn som en del av din norske grad. Alle norske læresteder har etter kvalitetsreformen gått over til å bruke studiepoeng.

Studiepoeng samsvarer med et felles europeisk system for studiepoeng (ECTS). Alle institusjonene vi har samarbeid med i Europa bruker ECTS-systemet, eller har rutiner for å konverterte sine credits over til ECTS-systemet.

For andre land vi opplegget du tar i utlandet vil du få oversikt over hvor mange fag du må ta for å dekke inn ett semester i Norge.

Kontaktpersoner for godkjenning av fag vil bli oppdatert på nettsidene innen midten av februar.

 

 

Følg gjerne HSN utveksling på facebook