Disputas: Teresa Katherine Aslanian

"Stretching the boundaries of care"


26 Jun

Praktisk informasjon

  • Dato: 26. juni 2019
  • Tid: kl. 10.00 - 15.00
  • Sted:

Teresa Katherine Aslanian, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, disputerer ved OsloMet 26. juni.

Tittelen på hennes avhandling er "Stretching the boundaries of care".

Committee

  • First opponent: Associate Professor Annegrethe Ahrenkiel, Roskilde University
  • Second opponent: Professor Ian Barron, Manchester Metropolitan University
  • Leader of the committe: Associate Professor Tove Lafton, OsloMet – Oslo Metropolitan University

Supervisors

  • Main supervisor: Professor Anne Greve, OsloMet – Oslo Metropolitan University
  • Co-supervisor: Professor Jayne Osgood, Middlesex University

Leader of the defence: Dean Sarah J. Paulson, Faculty of Education and International Studies, OsloMet – Oslo Metropolitan University