Disputas: Agnieszka W. Lach

Agnieszka W. Lach holder prøveforelesning og disputas for graden philosophiae doctor (ph.d) ved campus Porsgrunn 2. september


02 Sep

Praktisk informasjon

 • Dato: 2. september 2022
 • Tid: kl. 09.30 - 15.30
 • Sted: Porsgrunn
 • Last ned kalenderfil
 • Zoom-lenke  

  Program

  Kl 0930: Prøveforelesning. Tema kommer senere.  

  Kl 1200: Disputas. Agnieszka W. Lach forsvarer avhandlingen «Hydrogen Safety in confined spaces».

  Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Dr. Silé Brennan, Ulster University i Irland.
  • Andreopponent: Professor Nicola Paltrinieri, NTNU.
  • Tredjeopponent og administrator: Førsteamanuensis Wenche Hennie Bergland, USN.

  Veiledere

  • Hovedveileder: Førsteamanuensis André Vagner Gaathaug, USN.
  • Biveiledere: Professor Knut Vågsæther, USN.

   

   

Agnieszka W. Lach har til forsvar for graden philosophiae doctor (ph.d.) i programmet prosess, energi og automatiseringsteknikk ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, innlevert avhandling med tittel «Hydrogen Safety in confined spaces».

Portrett av Agnieszka W. Lach

Disputas holdes for alle interesserte ved campus Porsgrunn 2. september i auditorium B-133. Seansen kan også følges digitalt på Zoom (lenke kommer senere).

Prøveforelesningen starter klokken 0930 og disputasen starter klokken 1200.

Sammendrag

Annonseres senere.