Disputas: Mesay Moges Menebo

Mesay Moges Menebo holder prøveforelesning og disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d) 13. januar.


13 Jan

Praktisk informasjon

 • Dato: 13. januar 2022
 • Tid: kl. 14.00 - 18.00
 • Sted: Drammen, Rom A-6502 og Zoom
 • Last ned kalenderfil
 • Følg denne lenken for å delta i Zoom.

  Program

  Kl. 14.00-15.00: Prøveforelesning, rom S-6502
  Tema for prøveforelesning: Blir annonsert senere

  Kl. 15.00-18.30: Disputas, rom S-6502 og via Zoom
  Tittel på avhandlingen: «Casual attribution and consumer perseverance on health remedies».

  Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent:
   Professor Caroline Goukens-Mertens, Maastricht University
  • Andreopponent:
   Professor Vesna Žabkar, Ljubljana University
  • Administrator:
   Professor Einar Breivik, NHH Norges Handelshøyskole / USN Handelshøyskolen

  Veiledere

  • Hovedveileder:
   Professor Kåre Sandvik, USN Handelshøyskolen
  • Biveileder:
   Professor Luk Warlop, Handelshøyskolen BI

Mesay Moges Menebo ved USN Handelshøyskolen vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) i programmet markedsføringsledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Tittel på avhandlingen er: «Casual attribution and consumer perseverance on health remedies».

Disputasen kan følges både fysisk på campus Drammen og digitalt via Zoom.

Om avhandlingen

Noen alternative legemidler har vist seg å være farmakologisk ineffektive, og derfor ikke i stand til å helbrede noen sykdom. Likevel vokser markedet for slike midler jevnt. Det er spådd å nå en global markedsstørrelse på rundt 404 milliarder dollar innen 2028, noe som utgjør en global helsebyrde.

Saksrapporter viser at mange brukere av slike midler opprettholder bruken, selv når de ikke bidrar til helbredelse av sykdommen de er ment å helbrede. Dette er i strid med funn fra forskning på forbrukeratferd. Disse funnene viser at generelt vil mennesker avslutte bruk av produkter som ikke virker etter hensikten.

Mens mye forskning har sett på hvorfor folk begynner å bruke alternative legemidler, har vi mindre kunnskap om hvorfor pasienter fortsetter å bruke alternative legemidler til tross for at de erfarer at middelet har liten eller ingen virkning. Mesay Menebo disputerer for doktorgraden ved USN Handelshøyskolen

I denne avhandlingen studerer jeg om dette kan skyldes at brukere tilskriver årsaken til manglende gjenoppretting mer til seg selv enn til produktet.

Flere eksperimenter gir støtte til denne hypotesen. De viser samtidig at forbrukere er tilbøyelige til å fortsette inntak av et legemiddel som ikke har hatt noen effekt.

Avhandlingen studerer også faktorer som påvirker individers mottakelighet for slik atferd, og konsekvensene med hensyn til forbruksvariabler som er relevante for markedsføringsledelse.

Resultatene fra empirisk undersøkelse bekreftet at tendensen til å tilskrive årsaken til manglende effekt av legemiddelet til seg selv, og ikke produktet varierer ut fra:

 • hvor mye et middel vektlegger integrering mellom kropp og sjel
 • i hvilken grad brukere av et middel omfavner denne ideologien

Det ble dokumentert at alternative brukere har en tendens til å holde ut i et lengre (vs. et kortere) antall dager med alternative (vs. konvensjonelle) midler til de gir opp og konkluderer med at det ikke virker.

Denne effekten holder til tross for kunnskap om at sykdommen ikke ble overvunnet i utgangspunktet.

Avhandlingen viser også at alternative legemidler generelt sett er vanskeligere å vurdere enn konvensjonelle legemidler.

Resultatet ble at deltakerne holdt ut lenger med en mislykket terapi, og det resulterte også i økt betalingsvilje for den alternative behandlingen.

Avhandlingen bidrar med ny kunnskap til litteraturen om produktlojalitet og kausalattribusjon. Funnene i avhandlingen kan også brukes av helsemyndighetene i deres kampanje mot spredningen av ineffektiv helsepraksis.