Disputas: Mesay Sata Shanka

Mesay Sata Shanka holder prøveforelesning og disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d) 25. august.


25 Aug

Praktisk informasjon

 • Dato: 25. august 2022
 • Tid: kl. 10.00 - 15.00
 • Sted: Drammen, (Annonseres senere)
 • Last ned kalenderfil
 • Program

  Kl. 10.00-11.00: Prøveforelesning, (rom annonseres senere)
  Tema for prøveforelesning: Blir annonsert senere

  Kl. 12.00-15.00: Disputas, (rom annonseres senere)
  Tittel på avhandlingen: «Developing Marketing Capabilities Using Networks: Structure, Content, and Performance Implications»

  Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent:
   Professor Lene Foss, Jönköping Universitet
  • Andreopponent:
   Professor Øystein Jensen, Universitetet i Stavanger

  Administrator:

  • Professor Nina Veflen,  USN Handelshøyskolen / Handelshøyskolen BI

  Veiledere

  • Hovedveileder:
   Professor Håvard Ness, USN Handelshøyskolen
  • Biveileder:
   Professor Kåre Sandvik, USN Handelshøyskolen

Mesay Sata Shanka ved USN Handelshøyskolen vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) i programmet markedsføringsledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Tittel på avhandlingen er: «Developing Marketing Capabilities Using Networks: Structure, Content, and Performance Implications».

Om avhandlingen

Markedsføringskapabiliteter har blitt identifisert som en viktig kilde til foretaks konkurransefortrinn. Å øke markedsføringskapabilitetene med én prosent kan resultere i en økning på tre prosent i avkastningen på eiendeler. Dette har ført til en betydelig økning i investeringene i å utvikle slike markedsføringskapabiliteter.

Selv om flere empiriske studier har sett på markedsføringskapabiliteter, er det relativt få som har studert hvordan man kan fremme utviklingen av markedsføringskapabiliteter. I denne avhandlingen kombinerer jeg teori om markedsføringskapabiliteter med sosial nettverksteori for å utforske utviklingen av et foretaks markedsføringskapabiliteter fra et utenfra-og-inn perspektiv.

Jeg studerer nettverksrelasjoner ved å se på kohesjon (klyngedannelse/samhørighet) og mangfold i nettverket mellom foretaket og dets relasjoner til andre foretak og dets relasjoner til offentlige myndigheter.Mesay Sata Shanka - portrettbilde disputas

Studien viser at mangfold i foretaks- og myndighetsnettverk bidrar til foretakets markedsføringskapabiliteter, men bare kohesjon i nettverket med andre foretak bidrar til utvikling av markedsføringskapabiliteter.

Dessuten er effekten av nettverksforbindelser i utviklingen av markedsføringskapabiliteter betinget av dynamikken i omgivelsene og taus kunnskap.

Mens nettverk preget av kohesjon fremmer utviklingen av markedsføringskapabiliteter i situasjoner med mye taus kunnskap, kan mangfoldighet i nettverkene styrke utviklingen av markedsføringskapabiliteter i miljøer med høy grad av dynamikk. Videre tyder funnene på at markedsføringskapabiliteter bidrar til å bedre foretaks ytelse.

For markedsforskere og ledere gir funnene ny innsikt i hvordan man kan få mest mulig ut av nettverksforbindelser for å utvikle markedsføringskapabiliteter og hvordan man kan øke bedriftens ytelse ved å investere i slike kapabiliteter.