Kurs og seminarer - ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser

Her finner du oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser


Kurstilbud våren 2021

 

Retorikk og diskurs - mellom makt og medborgerskap PH-RDM9130 - 5 stp.

 (førsteamanuensis Iben Brinch Jørgensen)

Kurset går  27., 28. og 29. januar. Innveringsdato for kursessay 15. mars 2021.

Kurset vil bli gjennomført digitalt.

Emneplan

Kompendium vil bli tilgjengelig for deltakerne i Canvas fra 1. desember.

Følgende forelesere kommer til å bidra: 

  • Professor Lisa Storm Villadsen, Københavns Universitet
  • Professor Kjell Lars Berge, UiO
  • Postdoktor Kristian Bjørkdahl, SUM, UiO 
  • Førsteamanuensis Yngve Benestad Hågvar, OsloMet

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

Søknadsfrist:  15. desember

 

Literature Management and Scholarly Communication - PHDLMSC - 5 stp.

(førstebibliotekar og ph.d. Anita Nordsteien)

Datoer er 18.-19. jan, 11.-12. feb og 2.-3. mars. 

Emneplan

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

Søknadsfrist:  4. januar

 

Arts-based research: Ecology, Education, and Culture” ( førstamanuensis Biljana Fredriksen) 5 stp. 

Datoer: uke  15 i 2021 (12.-16. April) Kurset vil blii gjennomført digitalt)

Emneplan

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

Søknadsfrist:  15. mars

Pedagogiske ressurser og læreprosesser -PH-PRL9100- 10 stp.

(førsteamanuensis Magnus Hontvedt og førsteamanuensis Iben Brinch Jørgensen)

Datoer: 23.,24. og 25. mars. 28. og 29. april.

Emneplan

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

Søknadsfrist:  15. februar

 

Theory of Science and Research Ethics  7.5 stp.

(professor Lars Frers og professor  Line Joranger)

Datoer: 10.05.  og 11.05.

Datoer: 31.05, 01.06. og 02.06.

Søknadsfrist: 1. februar

Emneplan

 

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

 

Multimodale pedagogiske ressurser i barnehage og skole

Emnet omfatter analyser av multimodale pedagogiske ressurser fra barnehagens, skolens og den høyere utdaningens læringskontekster og ulike teorier om og tilnærmingsmåter til multimodalitet. De multimodale pedagogiske ressursene vil bli hentet fra forskjellige medier, og både medienes og modalitetenes affordans vil bli diskutert. Særlig vil samvirket mellom flere meningsskapende ressurser og konsekvensene for det pedagogiske handlingsfeltet stå sentralt, både når modaliteter samspiller og konfronterer hverandre. Det samme vil estetiske dimensjoner knyttet til multimodalitet. Hvordan ulike former for meningsskaping kan bidra til læring, vil i tillegg være et viktig felt. Både barn og unges egen multimodale meningsskaping og multimodale pedagogiske ressurser for barn og unge vil bli tatt opp.

Emneplan

( førsteamanuensis Kirsten Linnea Kruse og førsteamanuensis Kari Anne Rustand)

Datoer for våren 2021:  Onsdag 21.- fredag  23.april. Søknadsfrist: 1. mars

 

Program våren 21

Kurset blir heldigitalt og gjennomføres via Zoom.

Innlevering av essay 7. juni 2021.

 

Gjesteforelesere:

Lecturer/ post doc. Sumin Zhao, The University of Edinburgh

https://www.ed.ac.uk/profile/sumin-zhao

Sumin Zhao received her academic training as a text linguist at the University of Sydney. Her areas of expertise include Discourse Analysis (multimodal & critical), Social Semiotics, and Systemic Functional Grammar. She held the Carlsberg Distinguished Postdoctoral Research Fellowship at the University of Southern Denmark (2016-2018) and the Chancellor's Postdoctoral Research Fellowship at the University of Technology Sydney (2013-2016). 

Professor Anders Björkvall, Örebro Universitet, Sverige

https://www.oru.se/english/employee/anders_bjorkvall

Anders Björkvall is chaired professor of Swedish. He has published widely within the fields of multimodality, social semiotics, discourse analysis, literacy studies, and the ethnography of artefacts and texts.

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

 

Assessment and Learning - PHDAAL  - (professor Tony Burner) 5 stp. 

Datoer for våren 2021: 4.-6. mai.

Søknadsfrist:  15. april

Går mest sannsynlig digitalt (flipped)

Emneplan

Litteraturliste

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema

 

Doctoral seminar on positioning in mathematics teaching and learning

Kurset vil bli flyttet til   15., 16. og 17. september 2021 

 

PEDRES seminarer våren 2021

Oppstart seminar

18. januar: Lynn Dittrich

22. januar: Marit Brekke

26. januar: Eirini Pardali

5. februar: Solveig Magerøy

8. februar: Henrikke Flittig Aardalen

1. mars: Tiril Smedrud Finnanger

10. mars:  Annika Perlander

11. mars: Atle Rønnestad Kaasin

16. mars: Anne Helene Høyland Mork

20. april: Elin Bøen

Midtveis seminar 

25. februar: Anette Sofie Bernsen

26. februar: Julie Guttormsen

14. april: Ragnhild Laird Iversen

10. mai: Line Sjøtun Helganger

Slutt seminar

2. februar: Merete Mortensen 

11. mai: Kirsten Marie Norendal

19. mai: Maren Fredagsvik