Kurs og emner - ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser

Her finner du oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser


 

 

Planlagte kurstilbud våren 2020

Emneoversikt

Studietilbudene vil bli satt i gang under forutsetning av at det blir tilstrekkelig antall deltagere.

Kursene åpnes for påmelding fra 9. desember

Påmelding via StudentWeb for Ph.d. -kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

Nvivo- kurs Tilnærminger til flerkildeanalyse  og bruk av NVivo   PHDNVIV 

( 5 stp. )

Kurset fl vil bli avviklet 2. - 4. mars i Drammen.

 

Kurset går som hovedregel på engelsk.  Dersom det kun er norsktalende på kurset, går det på norsk. 

 

Emneplan

 

 

Qualitative research methods in mathematics education (David Reid, Trond Gustavsen) 5 stp.

 

 

Assessment and Learning (Tony Burner) 5 stp.

Kurset settes opp 4., 5. og 6. mai 2020. Undervisningen vil foregå på campus Drammen.

Emneplan

 

Conversation and interaction analyses in education (Karianne Skovholt) 5 stp

Kurset settes opp  21-24 april 2020. Undervisningen vil foregå på campus Vestfold.

Emneplan


Arts-based research in education and culture (Biljana Fredriksen/Marte Gulliksen) 5 stp.

Kurset settes opp 2.-6. mars.


Pedagogiske ressurser og læreprosesser (Magnus Hontvedt/Iben Brinch Jørgensen) 10 stp.

Kurset settes opp 1.-2. april og 29. -30. april

 

 

Planlagte kurstilbud høsten 2020

Emneoversikt

Studietilbudene vil bli satt i gang under forutsetning av at det blir tilstrekkelig antall deltagere.

 

Retorikk og diskurs (Iben Brinch Jørgensen) 5 stp.
Theory of Science and Research Ethics (samarbeid med Kulturstudier) 7.5 stp.
Education for social justice in education: Human rights and intersectionality (Audrey Osler) 5 stp.