Kurs og seminarer - ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser

Her finner du oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser


Planlagte kurstilbud høsten 2020

Emneoversikt

Studietilbudene vil bli satt i gang under forutsetning av at det blir tilstrekkelig antall deltagere.

Literature Management and Scholarly Communication - PHDLMSC - 5 stp.

Emneplan

Emneansvarlige: Førstebibliotekar Anita Nordsteien (ph.d.) og førstebibliotekar Shea Sundstøl (ph.d.)

Kurset går over fire dager: 21. og 22. september, 14. og 15. oktober og 2. eller 3. november (siste dag er et seminar der deltakerne deles opp i to puljer). Undervisningen vil delvis være nettbasert.

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

Søknadsfrist:  4. september

Theory of Science and Research Ethics (Thomas Moser, Lars Frers og Line Joranger) 7.5 stp.

If there are non Norwegian-speaking participants, the course will be run in English

På bakgrunnav Covid-19 situasjonen vil det legges tilrette for at dette kurset også kan følges digitalt.

Kurset settes opp i uke 42 og 47

Søknadsfrist 14. september

Kursplan høsten 2020

Emneplan

 

 

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.


Education for social justice in education: Human rights and intersectionality (Audrey Osler) 5 stp.

Vi beklager å måtte avlyse det planlagte kurset i september pga korona situasjonen. 

Kurset går 14. - 16. september

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

 

Akademisk skriving (Ragnhild Lund og Norunn Askeland) 5 stp.

Kurset går 2.9., 21.10. og 25.11.

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

 Emneplan

Applied cognitive theory (Guro Nore Fløgstad) 5 stp.

Kurset går 26. og 28. oktober og 10., 11. og 13. november. Kurset settes opp som et digitalt tilbud.

Søknadsfrist 20. september

Emneplan

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

PhD days 2020 avvikles 24. og 25. september, campus Drammen.

 

Oversikt over phd-kurs ved USN

 

Planlagte seminarer høsten 2020

Oppstartseminar: 

17. august: Marie Møller-Skau

20. august: Marte Syverud Semb

Midtveisseminar: 

15. september: Maria Njølstad Vonen

1. oktober: Helga Norheim

5. oktober: Kjesti Draugedalen

2. november: Lisabeth Carson

Sluttseminar:

31. august: Lovise Søyland

21. september: Anne Grethe Sønsthagen

25. september: Eirik Granly Foss

5. oktober: Kristin Gregers Eriksen

30. oktober: Anette Hagen

 

 

PhD Days 2020

WORKING TOGETHER FOR A PHD

Thursday 24th and Friday 25th of September 2020

PhD Days program

University of South-Eastern Norway                 Campus Drammen

A joint arrangement of USN and OsloMet

 

Planlagte kurstilbud våren 2021

Retorikk og diskurs - PH-RDM9130 - (Iben Brinch Jørgensen) 5 stp. 

Kurset går  27., 28. og 29. januar.

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

Arts-based research: Ecology, Education, and Culture” (Biljana Fredriksen) 5 stp.  planlegges for uke 15 i 2021 (12.-16. April).

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

Assessment and Learning - PHDAAL  - (Tony Burner) 5 stp. 

Kurset vil bli satt igang hvis det kan gjennomføres fysisk.

Pedagogiske ressurser og læreprosesser -PH-PRL9100- 10 stp.

Literature Management and Scholarly Communication - PHDLMSC - 5 stp.

Datoer er 18.-19. jan, 11.-12. feb og 2.-3. mars. Søknadsfrist kan være 4. januar.