Kurs og seminarer - ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser

Her finner du oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser


 

 

Planlagte kurstilbud våren 2020

Emneoversikt

Studietilbudene vil bli satt i gang under forutsetning av at det blir tilstrekkelig antall deltagere.

 

Nvivo- kurs Tilnærminger til flerkildeanalyse  og bruk av NVivo - PHDNVIV 

( 5 stp. ) 

Vi beklager å måtte avlyse dette kurset våren 2020. Som en erstatning vil det bli arrangert et nettbasert innføringskurs på Zoom tirsdag 3. mars kl 13 - 15.

Påmeldinger til dette kan sendes direkte til førstebibliotektar og ph.d. Anita Nordsteien:

Anita.Nordsteien@usn.no

 

Assessment and Learning - PHDAAL- 5 stp.

Vi beklager å måtte avlyse dette kurset våren 2020 pga korona pandemien.Kurset flyttes til våren 2021.

Emneansvarlig: Professor Tony Burner

Kurset settes opp 4., 5. og 6. mai 2020. Undervisningen vil foregå på campus Drammen.

Påmelding via StudentWeb for Ph.d. -kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

Søknadsfrist:  15. april

Emneplan

 

 

Conversation and interaction analyses in education - PH-ISA9500 -5 stp.

Vi beklager at dette kurset er avlyst våren 2020.

Emneansvarlig: Førsteamanuensis Karianne Skovholt 

Kurset settes opp  21-24 april 2020. Undervisningen vil foregå på campus Vestfold.

Påmelding via StudentWeb for Ph.d. -kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

Søknadsfrist:  31. mars

Emneplan

PhD Pre-conference Workshops 

 

 


Pedagogiske ressurser og læreprosesser - PH-PRL9100 - 10 stp.

Emneansvarlige: Førstamanuensis Iben Brinch Jørgenensen og førsteamanuensis Magnus Hontvedt

Kurset settes opp 31. mars , 1.-2. april og 29. -30. april

Påmelding via StudentWeb for Ph.d. -kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

Søknadsfrist:  26. februar

Emneplan

 

Planlagte seminarer våren 2020

Oppstarseminar

13. februar: Kristin Støren

3. april: Linda Undrum

Midtveisseminar

5. februar: Natalia Aaseth

2. mars: Petra Røise

4. mai: Kirsten Norendal

13. mai: Karine Bakken

 

 

 

Planlagte kurstilbud høsten 2020

Emneoversikt

Studietilbudene vil bli satt i gang under forutsetning av at det blir tilstrekkelig antall deltagere.

Literature Management and Scientific Communication - PHDLMSC - 5 stp.

Emneansvarlige: Førstebibliotekar Anita Nordsteien (ph.d.) og førstebibliotekar Shea Sundstøl (ph.d.)

Kurset går over fire dager: 21. og 22. september, 14. oktober og 2. eller 3. november (siste dag er et seminar der deltakerne deles opp i to puljer). Undervisningen vil delvis være nettbasert og delvis på ulike campus.

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

Søknadsfrist:  4. september

 

Retorikk og diskurs (Iben Brinch Jørgensen) 5 stp.
Theory of Science and Research Ethics (samarbeid med Kulturstudier) 7.5 stp.
Education for social justice in education: Human rights and intersectionality (Audrey Osler) 5 stp.

 

PhD days 2020 avvikles 24. og 25. september, campus Drammen.