Ph.d.-kurs i pedagogiske ressurser og læreprosesser

Her finner du oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser


Oversikt over akkrediterte ph.d. kurs PEDRES

Dette er kurs som kan settes opp etter ønske. Meld gjerne dine kurs ønsker inn til PEDRES ledelsen.

Kursportefølje pr 30.4.2021 finner du her 

 

Planlagte kurs studieåret 2021/2022

 

 

 

Høsten 2021

 

Det åpnes for kurspåmelding 2. august.

 

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater ved USN

For andre skjer påmeldingen via skjema.

 

- Doctoral seminar on positioning in mathematics teaching and learning PHDMTL (5  stp).

Kursansvarlig: Professor David Richard Wagner og professor Annica Andresson.

Kurset settes opp   15., 16. og 17. september. Kurset vil bli gjennomført digitalt.

Tidsramme for kursdagene er: kl 9 - 12 og 13- 16.

Frist for påmelding er 7. september.

Emneplan

 

- Theory of Science and Research Ethics PHDTSRE (7,5 stp)

Kursansvarlig: Professor Line Joranger

Søknadsfrist: 6. september

(Vi beklager at det har blitt noen endringer i datoer her)

Kurset settes opp: 

Uke 39: 27., 28. og 29. september

Uke 43: 25.,26. og 27. oktober

Emneplan

 

 

- Literature Management and Scholarly Communication - PHDLMSC - (5 stp).

Kursansvarlig: Førsteamanuensis Anita Nordsteien

Datoer for kurset er 14.-15.10, 22.10 og seminar 8.-9. nov (kun en av dagene i november da klassen deles i to). Kurset er fleksibelt, da det kan tas som et rent online-kurs eller veksle mellom fysisk undervisning ved Campus Drammen i første samling og online de øvrige samlingene. Undervisningen foregår på engelsk. Eksamensinnlevering av oppgave 19. november.

Kurset er fulltegnet.

Emneplan

 

- Methodology for research in kindergarten and school - PHDMET (5 stp)

Course coordinator:   Associate professor Tonje Stenseth

This is an elective course and aimed at PhD candidates who want a deeper understanding of methodological issues and develop their methodological skills in educational research. Key learning outcomes are related to epistemological and ontological assumptions, paradigms, research designs and methodology with emphasis on qualitative, quantitative, and mixed-methods. It is a key objective to enable PhD candidates to critically evaluate the appropriateness of different research designs as well as research methodologies and methods of data generation and analysis. The course builds on knowledge that can be assumed known from studies at a Masters level.

More detailed information about the course: course description

Application deadline: 1 October

Place: Campus Drammen

Lectures: 16.-18.11.2021 (9.00-15.30)

Paper presentation: 25.11.2021 (9.00-15.30)

Deadline essay: 07.12.2021

Given the Covid-19 situation the course will be online if necessary

Course instructors:

Tonje Stenseth (Associate professor, USN) tonje.stenseth@usn.no

Fazilat Siddiq (Associate professor, USN) fazilat.siddiq@usn.no

Thomas Moser (Professor, UiS)

 

 

Det vil bli arrangert PhD days 28. og 29. oktober 

Program for PhD days

Skjema for påmelding for PhD-days 2021 finner du inne i progrmmet.  Frist for påmelding er 28. september!

Vær oppmerksom på at påmelding er bindende. Avbestillinger eller manglende oppmøte vil være ansvarlig for hele beløpet. Avlysning på grunn av sykdom krever legeattest eller egenmelding.

 

 

Våren 2022

- Pedagogical resources and learning processes (10 stp)

 

- Conversation and interaction analysis in education (5 stp)

- Digitalization and Epistemic Change (5 stp)

Course coordinator: Associate professor Toril Aagaard

Program plan

Dates: 4.1.2022, 6.1.2022, 7.1.2022, 17.1.2022

The StudentWeb and application form will be open from:  1. oktober