Kurs og emner - ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser

Her finner du oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser


Emneoversikt

Tentativt studietilbud for emner i ph.d-programmet Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Studietilbudene vil bli satt i gang under forutsetning av at det blir tilstrekkelig antall deltagere.

 

Pedagogiske ressurser og læreprosesser (10 stp. ) Kode: PH-PRL9100

·    Første samling (tre dager): 19., 20. og 21. mars

·     Andre samling (to dager): 9. og 10. mai

·      Innlevering av endelig kursessay: 29. mai

(Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i planen)

Søknadsfrist: 19. februar

 

Conversation and Interaction Analysis in education ( 5 stp.) Kode: PH-ISA9500

Datoer: 2. - 5. april

Søknadsfrist: 2. mars

 

Arts-based research in education and culture (5 stp.) Kode: PH-AEC9120

Datoer: 8. -12. april

Forelesere:

Søknadsfrist: 8. mars

 

Methodology for research in kindergarten and school ( 5 stp.) Kode PHDMET

Datoer: 4. -6. juni og 18. juni

Søknadsfrist: 4. mai

 

 

Høst 2018:

 

 

  • Akademisk skriving (5 stp. valgemne) Kode: PHDAK 

  • Fagansvarlige er professor Norunn Askeland og professor Ragnhild Lund

  • Onsdag 12. september, Onsdag 17. oktober og Onsdag 14. november. Innlevering av eksamensteksten: Torsdag 6. desember

  

NVIVO kurs er flyttet til 7. -9. januar 2019