Vis studievalg

Kurs og emner - ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser

Her finner du oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser


Emneoversikt

Tentativt studietilbud for emner i ph.d-programmet Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Studietilbudene vil bli satt i gang under forutsetning av at det blir tilstrekkelig antall deltagere.

 

Høst 2017

Søknadsfrist: 20. august

For PEDRES-kandidater: påmelding via StudentWeb

For andre: påmelding via søknadsskjema som sendes til Liv-Anne.Halderaker@usn.no

Fagansvarlige er professor Eva Maagerø og førsteamanuensis Kenneth Silseth

Samling 1:14-15 september (uke 37)

Samling 2: 9-11 oktober (uke 41)

Innlevering essay:

27. oktober (uke 43)

Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetodologi 10 studiepoeng

Søknadsfrist 1. oktober

For PEDRES-kandidater: påmelding via StudentWeb

For andre: påmelding via søknadsskjema som sendes til Liv-Anne.Halderaker@usn.no

Datoer, emneplaner, pensumlister og undervisningsplaner vil bli oppdatert.

Kurset avvikles i uke 45; 6., 7., 8.,9., og 10. november  Undervisningen i uke 45 vil bli lagt til campus Bø.

og  48; 27., 28. og 29. november.  Undervisningen i uke 48 vil bli lagt til campus Vestfold.

Følgende kurs er planlagt i perioden 2018 -2019. Vi gjør oppmerksom på at

det kan bli endringer i planen.

Vår 2018:

  • Retorikk og diskurs. Læringsressurser mellom makt og medborgerskap (5 stp valgemne)

  • Interaksjonsanalyse og samtaleanalyse (4 - 6. april) (5 stp valgemne)

  • Arts-based research in education and culture (med Kulturstudier)

Høst 2018:

  • Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetodologi (10 stp fellesemne)

  • Multimodale pedagogiske ressurser i barnehagens og skolens læringskontekster (5 stp valgemne)

  • Barne- og ungdomskultur, medvirkning og demokrati (5 stp valgemne)

  • Education for social justice in education: Human rights and intersectionality

 

Vår 2019:

Pedagogiske ressurser og læreprosesser (10 stp fellesemne)