Kurs og emner - ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser

Her finner du oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser


Emneoversikt

Tentativt studietilbud for emner i ph.d-programmet Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Studietilbudene vil bli satt i gang under forutsetning av at det blir tilstrekkelig antall deltagere.

Høst 2017

Søknadsfrist: 20. august

For PEDRES-kandidater: påmelding via StudentWeb

For andre: påmelding via søknadsskjema som sendes til Liv-Anne.Halderaker@usn.no

Fagansvarlige er professor Eva Maagerø og førsteamanuensis Kenneth Silseth

Samling 1:14-15 september (uke 37)

Samling 2: 9-11 oktober (uke 41)

Innlevering essay: 27. oktober (uke 43)

Vitenskapsteori og forkningsetikk 7,5 stp.

Søknadsfrist 1. oktober

For PEDRES-kandidater: påmelding via StudentWeb

For andre: påmelding via søknadsskjema som sendes til Liv-Anne.Halderaker@usn.no

Datoer, emneplaner, pensumlister og undervisningsplaner vil bli oppdatert.

Samling 1: 6-10. november (uke 45).  Undervisningen i uke 45 vil bli lagt til campus Drammen.

Samling 2: 27-29. november (uke 48).  Undervisningen i uke 48 vil bli lagt til campus Vestfold.

 

Følgende kurs er planlagt i perioden 2018 -2019. Vi gjør oppmerksom på at 

det kan bli endringer i planen.

Vår 2018:

For Ph.d-kandidater ved HSN: påmelding via StudentWeb

For andre: påmelding via søknadsskjema som sendes til Liv-Anne.Halderaker@usn.no

 

For Ph.d-kandidater ved HSN: påmelding via StudentWeb

For andre: påmelding via søknadsskjema som sendes til Liv-Anne.Halderaker@usn.no

 

For PhD candidates at USN enrolment via StudentWeb

For others: Registration via Application form to be sent to Liv-Anne.Halderaker@usn.no

Høst 2018:

  • Vitenskapsteori og  forskningsetikk  (7,5 stp. fellesemne)Kurset settes opp i uke 44 (hele uka) og 20. og 21. november. Innlevering av essay 30. november.

  • Multimodale pedagogiske ressurser i barnehagens og skolens læringskontekster (5 stp. valgemne). Kurset settes opp 10.-12. oktober 2018.

  • Barne- og ungdomskultur, medvirkning og demokrati (5 stp. valgemne)

  • Education for social justice in education: Human Rights and Intersectionality

 

Vår 2019:

Pedagogiske ressurser og læreprosesser (10 stp. fellesemne)