Kurs og emner - ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser

Her finner du oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser


Emneoversikt

Tentativt studietilbud for emner i ph.d-programmet Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Studietilbudene vil bli satt i gang under forutsetning av at det blir tilstrekkelig antall deltagere.

 

Pedagogiske ressurser og læreprosesser (10 stp. ) Kode: PH-PRL9100

·    Første samling (tre dager): 19., 20. og 21. mars. Campus Vestfold

·     Andre samling (to dager): 9. og 10. mai. Campus Vestfold

·      Innlevering av endelig kursessay: 29. mai

Forelesningsplan

Timeplan med rominformasjon

Pensumliste 2019

Fagansvarlige er: førsteamanuensis Iben Brinch Jørgensen og førsteamanuensis Magnus Hontvedt

 

Søknadsfrist: 19. februar

 

Conversation and Interaction Analysis in education ( 5 stp.) Kode: PH-ISA9500

Datoer: 2. - 5. april

Søknadsfrist: 2. mars

 

Arts-based research in education and culture (5 stp.) Kode: PH-AEC9120

Datoer: 8. -12. april

Forelesere:

Søknadsfrist: 8. mars

 

Methodology for research in kindergarten and school ( 5 stp.) Kode PHDMET

Datoer: 4. -6. juni og 14. juni (dato endret fra 18. til 14. juni) Campus Vestfold

Fagansvarlige for kurset er førsteamanuensis Magnus Hontvedt og professor Thomas Moser.

Søknadsfrist: 4. mai

 

Kurstilbud høsten  2019

Emneoversikt

Tentativt studietilbud for emner i ph.d-programmet Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Studietilbudene vil bli satt i gang under forutsetning av at det blir tilstrekkelig antall deltagere.

 

Akademisk skriving ( 5 stp.)

Kursdatoer: 4.9., 16.10. og 27.11.

 

Theory of Science and Research Ethics (7,5 stp.)

Uke 38 og 43

 

Nvivo- kurs  ( det søkes om å få opprettet dette som 5 stp. kurs)

12.9, 17.10 og 14.11