Kurs og seminarer - ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser

Her finner du oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser


 

 

Planlagte kurstilbud våren 2020

Emneoversikt

Studietilbudene vil bli satt i gang under forutsetning av at det blir tilstrekkelig antall deltagere.

Kursene åpnes for påmelding fra 9. desember

Påmelding via StudentWeb for Ph.d. -kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

 

Nvivo- kurs Tilnærminger til flerkildeanalyse  og bruk av NVivo   PHDNVIV 

( 5 stp. ) 

Vi beklager å måtte avlyse dette kurset våren 2020. Som en erstatning vil det bli arrangert et nettbasert innføringskurs på Zoom tirsdag 3. mars kl 13 - 15.

Påmeldinger til dette kan sendes direkte til førstebibliotektar og ph.d. Anita Nordsteien:

Anita.Nordsteien@usn.no

 

 

 

 

Qualitative research methods in mathematics education (David Reid, Trond Gustavsen) 5 stp.

 

 

Assessment and Learning (Tony Burner) 5 stp.

Kurset settes opp 4., 5. og 6. mai 2020. Undervisningen vil foregå på campus Drammen.

Emneplan

 

Conversation and interaction analyses in education (Karianne Skovholt) 5 stp

Kurset settes opp  21-24 april 2020. Undervisningen vil foregå på campus Vestfold.

Emneplan

PhD Pre-conference Workshops 

 

 


Pedagogiske ressurser og læreprosesser (Magnus Hontvedt/Iben Brinch Jørgensen) 10 stp.

Kurset settes opp 1.-2. april og 29. -30. april

Emneplan

 

Planlagte seminarer våren 2020

Tidspunkt 

Aktivitet 

 Stipendiat

Campus 
       
       

17.  januar 

Midtveisseminar  

 

 

Nina Fallingen 

 

Vestfold

21.  januar   

 

 Midtveisseminar 

 

Sigurd Hals 

 

Vestfold

5. Februar  

 

Midtveisseminar 

 

Natalia Aaseth 

 

Vestfold

13. februar 

Oppstartseminar  

Kristin Støren 

Porsgrunn

2.  mars 

Midtveisseminar 

Petra Røise 

 

Drammen
13. mars Midtveisseminar  Karine Bakken Drammen

3. april 

Oppstartseminar 

Linda Undrum 

Vestfold

 

Planlagte kurstilbud høsten 2020

Emneoversikt

Studietilbudene vil bli satt i gang under forutsetning av at det blir tilstrekkelig antall deltagere.

 

Retorikk og diskurs (Iben Brinch Jørgensen) 5 stp.
Theory of Science and Research Ethics (samarbeid med Kulturstudier) 7.5 stp.
Education for social justice in education: Human rights and intersectionality (Audrey Osler) 5 stp.