Kurs og seminarer - ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser

Her finner du oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser


Kurstilbud våren 2020

Emneoversikt

Studietilbudene vil bli satt i gang under forutsetning av at det blir tilstrekkelig antall deltagere.

Nvivo- kurs Tilnærminger til flerkildeanalyse  og bruk av NVivo - PHDNVIV 

( 5 stp. ) 

Vi beklager å måtte avlyse dette kurset våren 2020. Som en erstatning vil det bli arrangert et nettbasert innføringskurs på Zoom tirsdag 3. mars kl 13 - 15.

Påmeldinger til dette kan sendes direkte til førstebibliotektar og ph.d. Anita Nordsteien:

Anita.Nordsteien@usn.no

 

Assessment and Learning - PHDAAL- 5 stp.

Vi beklager å måtte avlyse dette kurset våren 2020 pga korona pandemien.Kurset flyttes til våren 2021.

Emneansvarlig: Professor Tony Burner

Kurset settes opp 4., 5. og 6. mai 2020. Undervisningen vil foregå på campus Drammen.

Påmelding via StudentWeb for Ph.d. -kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

Søknadsfrist:  15. april

Emneplan

 

 

Conversation and interaction analyses in education - PH-ISA9500 -5 stp.

Vi beklager at dette kurset er avlyst våren 2020.

Emneansvarlig: Førsteamanuensis Karianne Skovholt 

Kurset settes opp  21-24 april 2020. Undervisningen vil foregå på campus Vestfold.

Påmelding via StudentWeb for Ph.d. -kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

Søknadsfrist:  31. mars

Emneplan

PhD Pre-conference Workshops 


Pedagogiske ressurser og læreprosesser - PH-PRL9100 - 10 stp.

Emneansvarlige: Førstamanuensis Iben Brinch Jørgenensen og førsteamanuensis Magnus Hontvedt

Kurset settes opp 31. mars , 1.-2. april og 29. -30. april

Påmelding via StudentWeb for Ph.d. -kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

Søknadsfrist:  26. februar

Emneplan

 

Planlagte seminarer våren 2020

Oppstarseminar

13. februar: Kristin Støren

3. april: Linda Undrum

18. juni: Hilde Hegna

Midtveisseminar

5. februar: Natalia Aaseth

2. mars: Petra Røise

4. mai: Kirsten Norendal

13. mai: Karine Bakken

17. juni: Hanna Slabikowska

 

Planlagte kurstilbud høsten 2020

Emneoversikt

Studietilbudene vil bli satt i gang under forutsetning av at det blir tilstrekkelig antall deltagere.

Literature Management and Scholarly Communication - PHDLMSC - 5 stp.

Emneplan

Emneansvarlige: Førstebibliotekar Anita Nordsteien (ph.d.) og førstebibliotekar Shea Sundstøl (ph.d.)

Kurset går over fire dager: 21. og 22. september, 14. og 15. oktober og 2. eller 3. november (siste dag er et seminar der deltakerne deles opp i to puljer). Undervisningen vil delvis være nettbasert.

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

Søknadsfrist:  4. september

 


Theory of Science and Research Ethics (Thomas Moser og Lars Frers) 7.5 stp.

If there are no Norwegian-speaking participants, the course will be run in English

På bakgrunnav Covid-19 situasjonen vil det legges tilrette for at dette kurset også kan følges digitalt.

Kurset settes opp i uke 42 og 47

Søknadsfrist 14. september

Kursplan høsten 2020

Emneplan

 

 

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.


Education for social justice in education: Human rights and intersectionality (Audrey Osler) 5 stp.

Vi beklager å måtte avlyse det planlagte kurset i september pga korona situasjonen. 

Kurset går 14. - 16. september

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

 

Akademisk skriving (Ragnhild Lund og Norunn Askeland) 5 stp.

Kurset går 2.9., 21.10. og 25.11.

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

 

Applied cognitive theory (Guro Nore Følgstad) 5 stp.

Kurset går 26. og 28. oktober og 10., 11. og 13. november. Kurset settes opp som et digitalt tilbud.

Søknadsfrist 1. september

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.

PhD days 2020 avvikles 24. og 25. september, campus Drammen.

 

Oversikt over phd-kurs ved USN

 

Planlagte seminarer høsten 2020

Oppstartseminar: 

17. august: Marie Møller-Skau

20. august: Marte Syverud Semb

Midtveisseminar: 

Sluttseminar:

31. august: Lovise Søyland

7. september: Kristin Gregers Eriksen

21. september: Anne Grethe Sønsthagen

25. september: Eirik Granly Foss

 

Planlagte kurstilbud våren 2021

Retorikk og diskurs (Iben Brinch Jørgensen) 5 stp. 

Kurset går  27., 28. og 29. januar.

Påmelding via StudentWeb for ph.d.-kandidater på PEDRES og Kulturstudier.

For andre skjer påmeldingen via skjema.