Barne- og ungdomskultur, medvirkning og demokrati

Kurset er rettet mot ph.d.-kandidater som ønsker innsikt i forholdet mellom barne- og ungdomskulturens vilkår, sett i lys av demokrati, medborgerskap og mangfold i utdanningssektor og sivilsamfunn.


Kurset organiseres ved forelesninger, plenumsdiskusjoner og seminar. Det skal skrives et essay i emnet. På seminaret får deltakerne presentere sine ideer til essay og få innspill fra forelesere og medstudenter.

Forelesere

  • Professor Willy Aagre
  • Førsteamanuensis Heidi Biseth

Datoer for samlinger

  • Mandag 25. januar U2502
  • Tirsdag 26. januar U2502
  • Tirsdag 15. mars (møterom M5301)

Alle dager  fra kl 09.00 -16.00.

Studiepoeng

  • Deltagelse med innlevering av essay gir 5 studiepoeng. Deltagelse uten essay gir 1 studiepoeng.

Neste gjennomføring:

  • 2016

Forrige gjennomføring:

  • ingen

Påmeldingsfrist:

  • 10.desember 2015