Interaksjonsanalyse og samtaleanalyse i barnehage og skole

Kurset er rettet mot ph.d.-kandidater som ønsker å bruke interaksjonsanalyse og/eller samtaleanalyse i forskning på profesjonsutøvelse og praksiser i barnehage, skole og høyere utdanning. Kurset avvikles 4. -6. april 2018.


Kurset er rettet mot ph.d.-kandidater som ønsker å bruke interaksjonsanalyse og/eller samtaleanalyse i forskning på profesjonsutøvelse og praksiser i skole, barnehage og andre relaterte settinger.

Målet med kurset er å utvikle analyseferdigheter hos ph.d.-studenter som bruker interaksjonsanalyse og/eller samtaleanalyse som tilnærming til video- eller lydopptak av interaksjon. Noe kjennskap til samtaleanalyse og/eller interaksjonsanalyse er en fordel.

 

Kurset består av tre dager:

Dag 1: Datasesjoner og studentpresentasjoner, ledet av Charles Antaki, Bethan Benwell, Rein Ove Sikveland, Karianne Skovholt, og Elizabeth Stokoe (onsdag 4. april, 2018)

Dag 2: Transkripsjonsverksted – en innføring i samtaleanalytisk transkripsjon, ledet av Rein Ove Sikveland og Elizabeth Stokoe Kunsten å publisere interaksjonsanalytisk forskning, ved Charles Antaki (redaktør av Research on Language and Social Interaction) (torsdag 5. april, 2018)

Dag 3: Konferansen Conversation as a tool for professional practice (fredag 6. april), med plenumsforedrag av:

  • Pål Aarsand (Professor of pedagogy, NTNU, Norway)

  • Charles Antaki (Professor of Language and Social Psychology, Loughborough University, UK);

  • Bethan Benwell (Senior Lecturer in English Studies, University of Stirling, UK)

  • Neil Mercer (Emeritus Professor of Education, University of Cambridge, UK)

  • Elizabeth Stokoe (Professor of Social Interaction, Loughborough University, UK)

Studiepoeng

  • Deltagelse med innlevering av essay gir 5 studiepoeng. Deltagelse uten essay gir 1 studiepoeng.

Emnebeskrivelse og pensum

Neste gjennomføring:

  •  4. - 6. april 2018

Forrige gjennomføring:

  • Våren 2017

Påmeldingsfrist:

  • 1.februar 2018

Spørsmål:

Kontakt: Karianne Skovholt (USN): karianne.skovholt@usn.no

Forelesere: Dr Rein Ove Sikveland og Professor Elizabeth Stokoe (Loughborough University, UK)