Pedagogiske ressurser og læreprosesser 10stp

Kurset er rettet mot ph.d.-kandidater som ønsker innsikt i ulike perspektiver på og forskning omkring pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage, skole og høyere utdanning.


 

Det vil bli gitt eksempler på og diskutert ulike former for tilnærminger til studier av pedagogiske tekster, ressurser og læreprosesser. Kurset består av forelesninger og seminar. Det legges opp til studentaktivitet hvor studentene får veiledning i å skrive et vitenskapelig essay knyttet til eget prosjekt. 

Forelesere

Kurset ledes av Kenneth Silseth og Eva Maagerø

 

Datoer for samlinger

  • Samling 1:14-15 september (uke 37)

    Samling 2: 9-11 oktober (uke 41)

    Innlevering essay:

    27. oktober (uke 43)