Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetodologi

Emnet omfatter en innføring og utdypning av grunnleggende vitenskapsteoretiske problemstillinger i utdanningsvitenskap, og skal forberede studentene på forskningsmetodologiske vurderinger og beslutninger samt forskningsetiske refleksjoner og vurderinger i planleggingen av ph.d.-prosjekter rettet mot pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole.


Her finner du emneplan med pensumliste

 

Første delen av kurset (uke 45) gjennomføres som fellesundervisning for deltagere i PEDRES- og Kulturstudieprogram.

Campus Drammen (Papirbredden)

Mandag 6 november

Tirsdag 7. november

Onsdag 8.

november

Torsdag 9. november

Fredag 1o. november

Rom U2502

Rom S4502

Rom S6206

Rom S6211

Rom S6211

09:30-11:30

Innføring

Prof. Thomas Moser

(HSN)

 

12:30-14:00

Vitenskapsteori 1 innføring. Thomas Moser (HSN)

 

14:30-16:30

Vitenskapsteori 2 Prof. Marte S. Gulliksen, Prof. Lars Frers, 1. amanuensis Biljana C. Fredriksen

09:30-11:30

Vitenskapsteori 3 Thomas Moser

 

12:30-14:00

Metodologi. 1. amanuensis Magnus Hontvedt (HSN) & Thomas Moser

 

14:30-16:00

Metodologi, med vekt på multimetodiske tilnærminger Thomas Moser & Magnus Hontvedt (HSN)

09:30-11:30

Sosialsemiotikk - en tilgang til studier av tekster og andre pedagogiske ressurser Prof. Eva Maagerø (HSN)

 

12:30-14:00

Utdanningsvitenskapelig forskning – aktuelle trends og utfordringer Thomas Moser

 

14:30-16:00

Databasesøk for viderekommende. Universitetsbibliotekar Randi Forberg (HSN)

09:30-16:30

Etikk, forskningsetikk

Professor Sven Arntzen (HSN)

 

 

 

 

 

 

 

 

Felles middag for alle deltakere – PEDRES og Kulturstudier inviterer (frivillig)

09:30-11:30

Etikk, forskningsetikk

Sven Arntzen

 

12:30-13:30

Etikk, forskningsetikk

Sven Arntzen

 

13:30-15:00

Arbeid med Essay og generell veiledning (gruppe) Arntzen & Moser

 

Andre delen av kurset (uke 48) gjennomføres atskilt for deltagere i PEDRES- og Kulturstudieprogram.

PEDRES delen gjennomføres på campus Vestfold.

 

Mandag 27. november

Tirsdag 28. november

Onsdag 29. november

Rom A2 30

 

 

09:00-11:30

Hva betyr det egentlig at ph.d.-avhandlingen bygger på sosiokulturell teori? Prof. Line Wittek (UiO)

 

12:30-13:30

Foreløpig åpen; Evt. bibliotek eller administrative ting

 

13:30-15:00

Prosjekt-/Essayfremlegg

Eva Maagerø

09:00-11:30

Konstruktivisme og sosialkon-struktivisme: Likheter og forskjeller. 1.amanuensis Kenneth Silseth (HSN)

 

12:15-15:00

Prosjekt-/Essayfremlegg

Eva Maagerø & Magnus Hontvedt

09:00-11:30

Ideologi og kritisk diskursanalyse. 1.amanuensis Aslaug Veum (HSN)

 

 

 

 

12:15-15:00

Prosjekt-/Essayfremlegg

Magnus Hontvedt

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Thomas Moser (Thomas.Moser@usn.no)  om du har spørsmål om kurset.


For administrative spørsmål kontakt Liv-Anne Halderaker Liv-Anne.Halderaker@hbv.no (31 00 93 59).