USN publiserer flere forskningsresultater

En mørkhåret student i hvit forskerfrakk og blå plasthansker jobber konsentrert i lab.
MÅ GJØRES KJENT: Vitenskapelig publisering bidrar med å spre ny kunnskap fra Universitetet i Sørøst-Norge, som også har økt publiseringsaktiviteten. (Illustrasjonsfoto: Tine Poppe)

USN-forskere publiserer flere vitenskapelige artikler enn tidligere. Resultatene bidrar til ny kunnskap og innovative løsninger på fremtidens samfunnsutfordringer.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har en positiv utvikling i antall vitenskapelige publikasjoner de tre siste årene. 

Det viser en fersk publiseringsrapport basert på tall fra det nasjonale forskningsinformasjonsregisteret, Cristin

Rapporten viser en økning i både publiseringsaktiviteten til USN-forskerne og publiseringspoeng til universitetet, som har betydning for den statlige tildelingen. 

– Vi er fornøyd med at antall vitenskapelige publikasjoner ved USN gikk opp svært mye fra 2018 til 2019, fra totalt 744 til 921. Samtidig har vi en jobb å gjøre med å øke aktiviteten på publiseringen vår ytterligere, sier viserektor for forskning, innovasjon og internasjonalisering, Jarle Tommy Bjerkholt

LES OGSÅ: Mener norsk politi er for dårlig mentalt forberedt

Forskning viktig for samfunnet

Vitenskapelig publisering er viktig for å spre kunnskap fra universitetet. Innholdet publisert i vitenskapelige tidsskrift er kvalitetssikret gjennom fagfellevurdering og presenterer ny innsikt.

Forskningsresultater benyttes som grunnlag i store beslutninger i offentlig og privat sektor, og andre forskere kan dra nytte av og jobbe videre med ny kunnskap for å løse store samfunnsutfordringer.

Alle landets universiteter og høyskoler må årlig rapportere antall publikasjoner, og tallene er tilgjengelig sammen med annen offisiell statistikk for sektoren hos Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Nærbilde av Jarle Tommy Bjerkhold smiler til kamera med styret i bakgrunn.

– Vitenskapelig publisering er blant de viktigste aktivitetene en ansatt i vitenskapelig stilling utfører. USN prioriterer anvendt, profesjonsrettet og praksisnært forskning- og utviklingsarbeid som skal være internasjonalt konkurransedyktig og i tett samarbeid med næringslivet, sier Bjerkholt.

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag har flest publiseringspoeng per vitenskapelig stilling, mens Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har den største økningen. 

LES OGSÅ: Disse blir oftere ensomme som gamle

Skal bli enda bedre 

Hver publiserte vitenskapelige artikkel gir også publiseringspoeng som danner grunnlaget for den årlige tildelingen fra staten for såkalt resultatbasert forskningsfinansiering. Dette skal også være et finansielt insentiv for å få forskningen sin publisert.

– USN er opptatt av å styrke og utvikle forskningsvirksomheten gjennom sterke forskergrupper. De fleste forskere har et ønske om å publisere og gjøre forskningen sin kjent, sier Bjerkholt. 

Selv om USN som helhet har en positiv utvikling i antall vitenskapelige publikasjoner, ligger USN under gjennomsnittet for de andre universitetene i Norge. 

– Utviklingen går ikke så raskt som ønsket. Vi vil fremover jobbe med å øke publiseringen slik at vi som universitet kan bidra enda sterkere til den globale kunnskapsproduksjonen, sier Bjerkholt.

LES OGSÅ: Tok doktorgrad i nytt felles maritimt program 

Nye muligheter i EU  

Bjerkholt viser til at mange forskningsprosjekter avhenger av finansiering utenfra. For forskeren kan imidlertid veien fra idé til ferdig publisert artikkel i norske eller internasjonale tidsskrifter være utfordrende. 

– Å søke om finansiering er en tidkrevende og møysommelig prosess, det holder ikke bare å ha en god forskningsidé. At universitetet bidrar med gode støttefunksjoner fra fellestjenestene blir viktig fremover, sier Bjerkholt.

Han tror også forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa kan gi mange muligheter for USN fra 2021.

– Deltakelse i Horisont Europa vil styrke forskningskvaliteten og internasjonalt samarbeid i fagmiljøene våre. USNs strategi matcher også svært godt med EUs prioriteringer, og deltakelsen vil bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling gjennom forskning og innovasjon, sier Bjerkholt. 

LES OGSÅ: Christian gikk yrkesveien til doktorgrad

Publiseringsrapport 2017-2019

Publiseringsrapporten viser status på publiseringsaktiviteten blant forskerne. Vitenskapelig publisering er viktig for at forskningsresultatene skal bli kjent og tatt i bruk. Indikatorene som benyttes i analysen er:  

  • publikasjonspoeng per årsverk i undervisning, forskning og formidling, såkalte UFF-stillinger
  • publikasjonspoeng per førstestilling
  • antall vitenskapelige publikasjoner 
  • andel publikasjoner på nivå 2, som regnes som de mest prestisjefylte
  • antall publikasjonspoeng
  • andel internasjonale sampublikasjoner