Vurderer du en ph.d. ved USN?

Slik blir du ph.d.-student.


Søknad, opptak og finansiering

Krav til opptak

For å kunne søke opptak til et ph.d.-program må du ha finansiering og en faglig relevant utdanning, tilsvarende en fullført femårig mastergrad.

Innen de fleste fagområder består en femårig mastergrad av en gjennomført 3-årig bachelor (min. 180 sp) + 2-årig master (min. 120 sp). Det kreves god karakter på mastergraden normalt minimum B. Dersom du har utdannelse fra utlandet kan du selv kontakte NOKUT for godkjenning av utdanningen, alternativt vil en tilsvarende vurdering bli gjort i forbindelse med søknadsprosessen. Det enkelte fakultet eller program kan stille ytterligere krav til kvalifikasjoner.

En ph.d.-utdanning krever gode engelskkunnskaper. Det forventes at kandidaten er i stand til å formidle forskningsresultatene både muntlig og skriftlig på engelsk, og kan delta på seminarer som foregår på engelsk.

Finansiering

Ledige stipendiatstillinger ved USN lyses ut under ledige stillinger. Det er mulig å søke om opptak med annen finansiering, men de fleste som søker opptak til en ph.d. har på forhånd sikret seg finansiering gjennom en utlyst stipendiatstilling. Dersom du søker med annen finansiering må du dokumentere finansiering for hele opptaksperioden. Det er også mulig å oppnå finanisering fra Norges Forskningsråd gjennom nærings-ph.d. eller offentlig sektor-ph.d.

Slik søker du

Det er løpende opptak til ph.d.-programmene ved USN. Alle stipendiater ansatt ved USN må søke om opptak innen gitt frist, senest innen tre måneder. Her finner du søknadsskjema, ph.d.-avtale og informasjon om forberedelse, opptak og oppstart. Vilkår for opptak er beskrevet i kapittel 2 i ph.d.-forskriften. På USNs nettsider kan du gjøre deg kjent med ph.d.-programmene og fagpersonene som kan være relevante for ditt prosjekt. Det er viktig at du så tidlig som mulig tar kontakt med det relevante fagmiljøet og en potensiell veileder. Hovedveileder skal normalt være tilsatt ved USN. 

Opptakssøknaden skal bl.a. inneholde:

  • Foreløpig prosjektbeskrivelse (ved noen program i samarbeid med veileder)
  • Plan for opplæringsdelen som omfatter emner (min. 30 studiepoeng), fremdriftsplan, foreløpig publiseringsplan og finansieringsplan
  • Forslag til minst én medveileder i tillegg til hovedveileder, samt beskrivelse av et aktivt forskningsmiljø
  • Finansieringsplan

Nærmere informasjon om ph.d.-løpet er beskrevet i ph.d.-håndboken.

Studiets oppbygging

Ph.d.-utdanningen er normert til tre års fulltidsstudier. Enkelte stipendiatstillinger innbærer et fjerde år med pliktarbeid (normalt 25 % pliktarbeid i form av undervisning fordelt gjennom løpet). Utdanningen består av en opplæringsdel på minst 30 studiepoeng, og et selvstendig forskningsarbeid normert til 2,5 år.