Doktorgradsemner – anvendte mikro og nanosystemer

Opplæringsdelen av forskerutdanningen skal inneholde emner tilsvarende minst 30 studiepoeng, inkludert 5 studiepoeng obligatorisk emne i forskningsetikk og vitenskapsteori.


Vi kan godkjenne doktorgradskurs fra andre institusjoner som en del av opplæringsdelen. For emner som planlegges gjennomført ved andre institusjoner må emnebeskrivelse vedlegges søknad om opptak. Det må søkes om godkjenning før en gjennomfører et eksternt kus.

Individuelt lesepensum kan godkjennes som en del av opplæringsdelen (5 studiepoeng). Søknad om individuelt lesepensum fremmes og begrunnes som separat søknad.

Nedenfor gis en oversikt over hvilke doktorgradsemner som tilbys ved instituttet. Hvilke kurs som settes opp når baseres på antall oppmeldte mm.

Kurs

Kode Emnenavn Stp.
MN-BIO9000 BIOMEMS Extended 10
MN-ENE9005 Energy Harvesting 5
MN-OPT9005 Optics for Micro- and Nano- Technologies 5
MN-ACT9005 Acoustic Transducers 5
MN-PAC9000 Interconnection, packaging and heterogeneous integration of micro- and nanosystems 1) 10
ISY9000 Individual Study 5-7,5
D0611 Theory of Science and Ethics  5
MN-HMT9100 Heat Mass Transport in Nano and Micro Systems 10
MN-SIN9000 Sensor Interface 10
MN-SEN9000 Micro Sensors and Actuators 10
MN-MAR9000 Functional Materials and Nanotechnology 5
MN-ADP9000 Advanced Piezoelectricity 10
MN-EWS9000 Elastic Waves in Solids 5