9203/9212 Kulturdidaktikk

Et valgfritt emne i ph.d.-programmet i kulturstudier ved USN.


Programmet går ut fra et bredt kulturbegrep – det vil si at kulturstudier i vår sammenheng betyr at en kan studere kultur som verdier, holdninger, kunnskaper, atferd, sosiale relasjoner, meningsuttrykk, artefakter, kunst og estetisk praksis. Kultur kan både være en prosess og et resultat eller et produkt i form av materielle gjenstander, tjenester eller aktiviteter i samfunnet.

Kulturdidaktikk ser på endrings og læringsprosesser innenfor dette brede kulturbegrepet: hvordan danning i og til en kultur foregår. Det overordnede målet for kurset er at kandidatene skal tilegne seg en grunnleggende forståelse for kulturdidaktiske problemstillinger i og utenfor de etablerte utdannings­institusjonene – fra barnehage til høgskole. Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse står sentralt for å kunne problematisere kulturdidaktiske utfordringer i et framtidsperspektiv. Sentrale stikkord er bærekraft, praksis, verdighet, kvalitet, kompetanse, demokrati og medbestemmelse.

Antall deltagere begrenses til 12. Programmet kan endres.

Datoer

16. -20. mars og 20.-21. april 2020.

Sted

Alle samlinger foregår på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden:
Lærerskoleveien 40, 3679 Notodden.

Påmelding

Påmeldingsfristen: 5. mars 2020

For å melde seg på, vennligst fyll ut følgende: 

  • Søknadsskjemaet
  • En kort begrunnelse for hvorfor du ønsker å ta kurset og hvordan det passer inn i en ph.d.-utdanning eller annen profesjonell eller faglig karriereutviklingsplan.

Vennligst send dine skannede dokumenter til jeanne.m.schoenwandt@usn.no.

Kontakt

Emnets koordinator er førsteamanuensis Kari Carlsen.

Studiepoeng: 10 ECTS/ 5 ECTS

Antall studietimer: ca. 275 /130

Nivå: ph.d.

Semester: Vår 2020

Undervisnings campus: Notodden

Undervisningsspråk: Norsk

Opptakskrav: Mastergrad innenfor relevant område.

Emneansvarlig: Førsteamanuensis Kari Carlsen