Eksperter innen byggmaterialer og konstruksjoner

Vi har eksperter innen blant annet smarte bygg, kompositt og teknisk tegning.


Bruddanalyse av metaller og kompositter

Kompositt-materialer

Materialteknologi

Smarte bygg

Styrkeberegning (materialer)

Teknisk tegning

Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.