Eksperter innen infrastruktur

Vi har eksperter innen blant annet arealplanlegging, byplanlegging samt bærekraftige byer og samfunn.


Arealplanlegging

Byplanlegging

Bærekraftige byer og samfunn

Infrastruktur (vei, jernbane, vann og avløp)

Logistikk

Rensing av avløpsvann (kloakk)

Trafikksikkerhet

Vannforsyning

Veiplanlegging

Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.