Eksperter innen infrastruktur

Vi har eksperter innen blant annet arealplanlegging, byplanlegging samt bærekraftige byer og samfunn.

Arealplanlegging

  • Thoralf Eikeland

Byplanlegging

  • Thoralf Eikeland

Bærekraftige byer og samfunn

  • Thoralf Eikeland

Infrastruktur (vei, jernbane, vann og avløp)

  • Thoralf Eikeland

Logistikk

  • Karen V. Czachorowski

Rensing av avløpsvann (kloakk)

Trafikksikkerhet

  • Thoralf Eikeland

Vannforsyning

Veiplanlegging

  • Thoralf Eikeland